Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme


Sistem belgelendirme çalışmaları, yönetim sistemleri kapsamaktadır. Bu sistemlerin getirdiği standartları uygulamadaki amaç, işletmeyi daha stabil bir şekilde yönetebilmek, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yönetim sistemlerinin işletmeye sağladığı sayısız yararlardır. Aslında yönetim sistemleri, işletmeleri hep bir adım daha öne gitmeye zorlayan yapılardır. Bu açıdan her işletme için kullanılması çok önemlidir.

Kapitalizm acımasız ortamında hem ayakta kalabilmek hem de kalitenizden hiç bir taviz vermeden hizmet ve faaliyetlerinize devaam etmeniz oldukça zordur. Yönetim sistemleri sayesinde kuruluşlar önünü daha net görebilir hale gelir. Bu da işletmeye son derece önemli bir avantaj sağlar.

En çok duyulan ve en çok bilinen yönetim sistemleri olan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 vb. belgelerinin alınması sonrası devamının sağlanması ve gözetim denetimleri ile belge yenileme denetimlerinden başarıyla geçilmesi de oldukça önem arz etmektedir. Sadece belgelendirme yapmak tek başına yeterli değildir. Sürdürülebilirlik olmadığı takdirde yönetim sistemleri etkisini kaybedecektir.

Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade edilmemektedir. Standart, genel olarak standart, standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak, uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir.

Diğer bir ifade ile standart kavramı; imalatta, anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. Diğer bir tanıma göre ise standart, tanınmış bir kuruluş tarafından yaygın olarak ve tekrar kullanılmak üzere kabul edilen, ürün veya ilgili işlem ve üretim yöntemleri için kurallar, rehberler ya da özellikler temin eden ve uyulması zorunlu olmayan belgedir. Söz konusu belge, bir ürüne, işlem veya üretim yöntemine uygulanan terminoloji, semboller, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme gereklerini de içerebilir veya yalnızca bunlarla ilgili olabilir.

Standartlara uygunluğun belirlenmesi amacıyla yapılan denetim ve gözetim faaliyetleri belgelendirmenin ana unsurlarını oluşturmaktadır. Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.