ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )

ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )


Hızla gelişen ve nüfusu gitgide artan Dünya'da, çevre kirliliğinin yol açtığı sorunlar çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bunun yan etkisi olarak yakın gelecekte insan sağlığıdatehlike altında olacaktır. Tarımda kullanılan kimyasallari, sanayide oluşan denetimsiz tonlarca kimyasal atık, bu kirliliğe ve tahribata en büyük katkıyı yapmaktadır.

Her ne kadar geçte kalınmış olsa, insanlar ve ülkeler yavaş yavaş bilinçlenmiş, çevre, tarım ve insan sağlığı konusunda son derece hassas davranmaya başlamışlardır. Organik, hem üretimi, hem de tüketimi boyunca çevreye zarar vermeyen, aksine faydası olan ürünlerin kullanımı her alanda oldukça artmıştır.

Bugün dünyanın her yerinde bu ürünlere giderek artan bir talep oluşmuştur ve pazar payı çok hızlı büyümektedir. Üretim artışı getiren sentetik mineral gübreler veya sentetik kimyasal tarım ilaçları gibi tarımsal girdilerin çok fazla kullanılmasına bazı sınırlamalar getirilmeye çalışılmaktadır. 

Aslında ekolojik tarım, bildiğimiz konvensiyonel, yani geleneksel, klasik, eski usül tarımdan farklı birşey değildir. Doğal dengeyi bozmayan, çevreyi kirletmeyen ve insanların ve diğer canlıların sağlığını tehdit etmeyen temiz ürünler üretmek içinde bulunduğumuz şu aşamasa çok önemlidir. 

Ekolojik tarım, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından geleneksel tarımsal üretime alternatif olarak kabul edilen bir üretim şeklidir. Ekolojik tarım, çeşitli ülkelerde biyolojik tarım veya organik tarım olarak da anılmaktadır. Ülkemizde yasal düzenlemelerde ekolojik tarım ifadesi kullanılmaktadır.

Ekolojik sistemde bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlış uygulamalar sonucunda bozulan doğal dengenin yeniden kurulmasını sağlamak, insanlara ve doğal çevreye dost üretim sistemlerini yaygınlaştırmak, genel olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, mineral gübreler ve hormonların kullanılmasının önüne geçmek, tarımsal faaliyetlerde organik ve yeşil gübreleme, münavebe ile ekim, toprağın korunması, bitkinin direncini arttırma ve doğal düşmanlardan yararlanma yöntemlerine yönelmek, üretimde sadece miktar artışını değil, aynı zamanda ürün kalitesini de yükseltmek ekolojik tarımın temel prensiplerini yansıtmaktadır.

Ekolojik üretim yöntemleri ile üretilen gıda maddelerinin piyasalara sunulmasında kontrol ve belgelendirme çalışmaları da etkili olmaktadır. Tüketiciler ekolojik yöntemler ile üretilen ürünler üzerinde yer alan etiketlere daha fazla güvenmektedir. Bu bakımdan SCIENCE Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. ekolojik ürünlerin belgelendirme çalışmalarına esas olmak üzere, tamamen ülkemiz koşulları dikkate alınarak ECOmark Ekolojik Ürün standardını geliştirmiştir. Üzerinde ECOmark etiketini taşıyan ürünler, tüketicilerin bu ürünlere daha fazla yönelmesini sağlamaktadır.

Sadece AB ülkelerine gönderilecek ekolojik ürünler için değil, dünyanın her yerine gönderilecek ürünler için ECOmark etiketi tüketicilerde güven duygusu yaratmaktadır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.