Fabrika İç Tesisatı Periyodik Muayenesi

Fabrika İç Tesisatı Periyodik Muayenesi


Endüstriyel tesisler ve benzeri (hastane, okul, yurt, spor kompleksi, otel, katlı otopark, akaryakıt istasyonları, petrol istasyonları – benzin istasyonları, kimya tesisleri, kaplama ve kataforez tesisleri, metal sektörü, otomotiv sektörü, gıda sektörü, sağlık sektörü, fabrika ve atölyelerde, organize sanayi bölgeleri, üretim tesisleri gibi..) topraklama iç tesisat periyodik kontrolleri ölçümleri, elektrik testleri ve kaçak akım koruma rölesi testleri ile ilgili yasa ve yönetmeliklerce de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

Elektrik iç tesisat periyodik kontrol;Elektrikli makine, ekipman ve tesisatlar iş yerlerinde tehlike olarak karşımıza çıkar. Üretimlerin enerji kaynağı olan elektrik ile ilgili tüm makine ve ekipmanların periyodik test kontrollerine tabii tutulması iş sağlığı ve iş güvenliğini korumanın yanı sıra iş yerindeki üretimi de aksatmayacaktır.

Her boyuttaki işletmenin, üretim tesislerinin, hastanelerin veya ofis binalarının, kısaca birbirlerinden farklı türde ve büyüklükte binaların elektrik tesisatlarının bütün bileşenlerinin incelenmesi işine, iç tesisat ölçümleri ve incelemeleri denmektedir. Bu kapsamda, üretim makineleri, elektrik şebekeleri ve UPS kaynakları, ana dağıtım panoları ve yardımcı dağıtım panoları, sigortalar, şalterler, kaçak akım röleleri ve bunlara bağlı kablo tesisatları kontrol edilmektedir. 

Fabrika iç tesisatı periyodik muayenelerinin yapılması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin de önemli bir parçasıdır. Bu açıdan sorun yaratabilecek eksiklikler raporlanmış olmakta ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasına fırsat yaratılmış olmaktadır. 

Gerekli ölçümler ve testler yapıldıktan sonra hazırlanan rapor, elektrik tesisatında yapılacak revizyon çalışmalarında da ayrıntılı bir keşif raporu olarak kullanılabilir. Aynı zamanda fabrikada meydana gelen bir arıza durumunda, bütün detayların yer aldığı iç tesisat raporu kullanılarak bu arızalara daha hızlı müdahale etme imkanı elde edilmiş olur.

Bu kontroller, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’ne göre her yıl düzenli olarak yaptırılması gereken muayenelerdendir. İşletme sahipleri bu şekilde, elektriksel periyodik kontroller açısından üstüne düşen yükümlülüğü yerine getirmiş olmaktadır.

Fabrika iç tesisatı periyodik muayeneleri, fabrika bünyesinde bulunan şu noktaları kapsamaktadır:

Elektrik ana dağıtım panosu ve yardımcı panolar
Sigorta kutuları
Makinelerin, ofis binalarında elektronik araçların bağlı olduğu şebeke ve UPS prizleri
Kompresör, jeneratör ve hidrafor pompaları gibi statik noktalar
Paratoner ve yıldırımdan korunma tesisleri

Bütün bu noktalar yönetmelikte yer alan kriterler doğrultusunda incelenir, ölçümler yapılır ve rapor hazırlanır. Bu raporlarda fabrikanın ofis ve üretim alanlarında bulunan her bir elektriksel bağlantı noktası, sigorta ve şaltere ait her türlü bilgi yer alır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.