İlkelerimiz

İlkelerimiz


EUROLAB Laboratuvar A.Ş., faaliyet gösterdiği sistem kuruluş çalışmaları, tetkik ve belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmalarında belli ilkelere ve prensiplere göre hareket etmektedir.

TÜRKCERT’in sahip olduğu ilke ve prensipler şunlardır:

Tarafsız davranmak

Hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara karşı olduğu kadar çalışanlarına karşı da saygılı olan EUROLAB Laboratuvar A.Ş., önyargılı olmaktan uzak tarafsız bir anlayışla faaliyet gösterir. Bu ilke sadece mevcut çalışanlar açısından değil, daha önce çalışanlar için de geçerlidir ve bütün çalışanların yazılı beyan ve taahhütlerini kapsar.

Saydam olmak

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., hizmet verdiği veya teklif götürdüğü bütün kurum ve kuruluşları, sundukları ürün ve hizmetlerin özellikleri, yararları, olası riskleri ve taraflara düşen hak ve yükümlülükler konusunda açık ve net bir şekilde bilgilendirir.

Çalışan seçiminde titiz davranmak

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., kadrosuna katacağı eleman seçiminde, haksız rekabete yol açacak uygulamalardan kaçınır. Mevcut yasal düzenlemeler uyarınca personel alımlarında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmaktadır, ancak yine de diğer kuruluşların hizmetlerini kesintiye uğratmadan eleman alımı yapmaya çalışır. Daha önce çalışmış elemanların diğer kuruluşlar tarafından talep edilen bilgilerini verirken de dürüst ve samimi olmaya çalışır.

Haksız rekabetten kaçınmak

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., uygunluk değerlendirme sektöründe faaliyet gösteren bütün belgelendirme kuruluşları arasında, özgürce karar verilen ve standartlara uygun bir yarış olduğunu kabul eder. Bu yüzden de öncelikle firma olarak kendi çıkarlarını düşünür ama bu arada sektöre olan güvenin sürekli olmasını sağlamak, sektörün gelişimine katkı sağlamak üzere ve ortak çıkarların korunması için çaba sarf eder ve haksız rekabet yaratacak tavır ve davranışlardan kaçınır.

Dürüst davranmak

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., tetkik ve belgelendirme olsun, muayene ve testler olsun ya da yönetim sistemlerinin kurulması olsun bütün faaliyetlerinde, hizmet verdikleri kurum ve kuruluşlar ile, paydaşları ile ve diğer belgelendirme kuruluşları ile ilişkilerinde öncelikle dürüst olmaya çalışır.

Güvenilir olmak

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., faaliyet gösterdiği her konuda hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara, karşılıklı güven anlayışı içinde yaklaşır. Sunduğu hizmetler ve yaptığı işlemlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgileri, zamanında ve eksiksiz olarak verir.

Kaliteli hizmet vermek

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlar, yasal düzenlemeler ve Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde, hizmet verdiği bütün alanlarda hizmetin kaliteli verilmesine çalışır. Aynı zamanda gerekli durumlarda sektördeki diğer belgelendirme kuruluşları ve resmi merciler ile işbirliği yapmaya özen gösterir.

Müşteri şikayetlerini almak

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., hizmet verdikleri kurum ve kuruluşların her konudaki şikayet ve önerilerini almak, incelemek, değerlendirmek ve bir sonuca bağlamak konusunda yönetimden bağımsız bir sistem kurar.

Resmi kuruluşlarla sağlıklı ilişkiler kurmak

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde, saydamlık ve dürüstlük ilkeleri uyarınca hareket eder. Yasalar gereğince, denetim ve kontrol amacı ile istenen bilgi ve belgeleri, doğru, eksiksiz ve zamanında teslim eder.

Çevreye duyarlı olmak

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bütün faaliyetlerinde toplumsal yararı gözetir ve çevre sorunlarına karşı duyarlı davranır, sosyal ve kültürel etkinliklere destek verir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.