ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi


Özellikle büyük firmalarda beklenmedik olumsuz durumlarda işler birden tersine döner ve yaşanan olumsuz durum ve devam eden süreç iyi bir şekilde yönetilmediğinde işler kesintiye uğrayabilir ve hatta bu gibi durumlar için herhangi bir hazırlığı olmayan firmalar için çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. 

Genelde bu tarz olumsuz durumlar kuruluşların kontrolü dışında ve beklenmedik şekillerde gerçekleşir. Bazen de kuruluşun kendisi istemeden soruna yol açabilir. Firm içerisinde yenilemei güncelleme, revizyon vb. gibi çalışmlar hiç beklenmedik işlerin yürümesine engel olacak olumsuz olaylar yaşanmasına sebep olabilir. Tüm bu bahsedilen olaylar da iş sürekliliği kapsamında ele alınabilir.

Büyük yada küçük hacmi ne olursa olsun her işletme, faaliyetlerini aksatmadan yürütmek için bir takım süreçler belirlemiştir. İş sürekliliği çalışmalarının temelini ise, bu süreçlerin ne kadar kesintiyi kaldırabileceği, kesinti süresince, kesinti yaratan durumu ortadan kaldırmak ve süreci yeniden başlatmak için neler yapılması gerekeceği, yapılması gereken işlerin ne kadar süre alacağı konuları oluşturmaktadır. Bu belirlenen konular baştan tespit edilir ve uygulama yöntemleri açıklanırsa, o derece iş sürekliliği sağlanmış olur ve bundan doğacak zararlar kısa sürede ortadan kaldırılır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşun bu gibi durumlarla çok kolay ve hiç etkilenmeden başa çıkabilmesi için tasarlanmıştır. ISO 22301 işinizin sürekliliğini bozabilecek gelişmelere karşı korumak, bu gelişmelerin ihtimallerini en aza indirmek ve şirketinizin böylesi gelişmelerden sonra eski haline hemen dönmesini sağlamak için gerekli bir yönetim sisteminin ihtiyaçlarını belirler.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, firma içerisinde yaşanacak beklenmedik olumsuz bir durumun ardından kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Bu konudaki ilk standart çalışmalarına, 2003 yılında İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI - British Standards Institution) tarafından başlanmıştır. Ancak bu hazırlanan standartlar daha sonra geri çekilmiş ve 2006 yılında BS 25999-1:2006 İş Sürekliliği Yönetimi: Uygulama Kuralları yayımlanmıştır.

Günümüzde İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı olarak yayınlanan sistem150’den fazla ülke tarafından uygulamaya alınmıştır. Bir kuruluşta en etkili şekilde yönetilmesi gereken sistemlerden biri ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’dir. Genelde bir kesinti yaşanmadığı sürece önemi anlaşılmaz ama bir kesinti yaşanır ve iyi yönetilmezse kuruluşta ciddi kayıplara neden olabilir.

ISO 22301 standartlarını bütün sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar, büyük veya küçük olmalarına bakılmaksızın kurabilirler. İşlem hacimlerine veya çalıştırdıkları personel sayısına da bakılmaksızın her kuruluş bu sistemi kurabilir ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilir. Hatta çok büyük kuruluşlar, organizasyonlarının belli bir ünitesi için de bu sistemi kurabilirler.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.

 

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.