Kalite Politikası

Kalite Politikası


EUROLAB Laboratuvar A.Ş. için, yürütmekte olduğu belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri faaliyetlerinde herşeyden önce gizlilik esastır. Faaliyetleri sırasında gözlemlediği veya elde ettiği her türü bilgi ve belgenin gizli kalmasını sağlamak ve korumak, bunları üçüncü taraflarla paylaşmamak konusunda hassasiyet göstermektedir.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., sunmakta olduğu bütün hizmetlerde, tarafların gereksinimlerini göz önünde bulundurarak faaliyet göstermektedir.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş. olarak, bütün hizmet verdiği kurum ve kuruluşlar nezdinde, tarafsızlığını korumak ve bağımsız faaliyet göstermek ilkesine sahiptir ve ileride de bu ilkeye uygun hareket edecektir. Bütün kayıtlar, belirlenen süreler içinde ve güvenli bir şekilde, yasal düzenlemeler aksini öngörmediği takdirde müşteri sırrı olarak korunmaktadır.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., muayene, test ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürürken tarafsız kalmaya önem vermektedir ve bu ilke bütün çalışanlar tarafından benimsenmiştir. Her türlü muayene, test ve belgelendirme çalışmalarında objektif kalmayı sağlamak için gerekli güvenceler oluşturulmuştur.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., verdiği bütün hizmetlerde, yasal düzenlemelerin getirdiği koşullara, akreditasyon kurallarına, Avrupa Birliği direktif ve yönetmeliklerine ve tabi olduğu her türlü mevzuata tam ve eksiksiz uymayı taahhüt etmiştir.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., müşteri odaklı bir yönetim anlayışı sergilemekte ve kabul ettiği ilkelerinden ödün vermeden karar süreçlerinde gerçekçi ve objektif duruşu ile bütün müşterilerine eşit şartlarda hizmet sunmaya ve müşteri memnuniyeti yaratmaya çalışmaktadır. Hizmet verdiği kurum ve kuruluşlar nezdinde yarattığı güven duygusu ile bağlılık yaratmak temel amacıdır.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., gerçekleştirdiği bütün çalışmalarda ve sunduğu bütün hizmetlerde katma değer yaratmaya çalışmakta ve bulunduğu sektörde lider olmayı hedeflemektedir.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., rekabet koşulları içinde, ancak gereksiz yöntemlerle haksız rekabet yaratmadan, hizmet verdiği kuruluşların beklentilerini karşılayacak şekilde, hizmet kalite düzeyini en üst noktada tutmak için, gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamıştır.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., belirlenen prosedürler doğrultusunda hizmet vermek üzere, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosu kurmuştur. Belgelendirme, muayene, test ve eğitim faaliyetleri konusunda, nitelikli ve yeter sayıda personele sahiptir. Aynı zamanda çalışan kadrosunun sürekli gelişmesi yönünde çaba göstermektedir.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bu arada kendini sürekli geliştiren, iyileştiren ve dinamik bir kuruluş olmaya çalışmaktadır. Bir taraftan yeni uygulamaları yakından izlerken, diğer taraftan yapılan yeni yasal düzenlemeleri de günügününe takip etmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda hizmet verdiği kuruluşları da bu yönde bilgilendirmeye çalışmaktadır.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., faaliyet alanları içinde yer alan yönetim sistemleri paralelinde, çevrenin ve doğal kaynakların korunması konusunda da duyarlıdır ve bu anlayışını hizmet verdiği kuruluşlarla da paylaşmaktadır. Bu şekilde topluma ve hizmet verdiği kuruluşlara değer katmakta ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., yukarıda sayılan ve topluca genel kalite politikasını oluşturan bütün bu maddeler sayesinde, müşterilerine karşı güvenilir, saygın, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olma gayreti ile yarın da var olmaya devam edecektir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.