Belgelendirme

Belgelendirme Hizmetleri


AB başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, faaliyet gösterilen sektöre göre ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. ISO ve ülkemizde TSE, bir mal veya hizmet üreten kuruluşların standartlara uygun üretim yapmaları ve tüketicilere kaliteli ürün ve hizmetler sunmaları yönünde standartlar geliştirmektedir.

Bu belgelendirme çalışmaları belli standartları meydana getirmekte ve bu standartlarda, dünyada bunları kullanan tüm üreticler ve tüketiciler için bilinç ve duyarlılık oluşturmaktadır. Tüketiciler belli standartlara sahip ürünleri tercih etmeye başlarken, üreticilerde ürünlerinin tercih edilmesi için her geçen gün kalitelerini yükseltmeye çalışmaktadırlar.

Belgelendirme çalışmaları genelde üretim yerleri, ürünler, üretim sistemleri, ithal edilen mallar, laboratuar hizmetleri, hizmet yerleri ve çeşitli yönetim sistemleri konularında gerçekleştirilmektedir.

Sistem belgelendirme çalışmaları, kalite belgelendirme çalışmaları, ürün belgelendirme çalışmaları, gıda belgelendirme çalışmaları ve sektörel belgelendirme çalışmaları, tüm belgelenirme çalışmalarının temelini oluşturmaktadırlar.

Gıda güvenliği, çevre yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, enerji yönetimi, otomotiv kalite yönetimi, yol ve trafik güvenliği, sosyal sorumluluk yönetimi, tedarik zinciri güvenliği, sera gazı hesaplama ve doğrulama yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi konular sistem belgelendirme çalışmalarının kapsamı altına alınabilir

Risk yönetimi, çeviri hizmetleri, toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği, tedarik zinciri güvenliği, bilgi teknolojileri, tıbbi cihazlar kalite yönetimi, sağlık hizmetleri, çağrı merkezi, kozmetik iyi üretim uygulamaları, demiryolu araçları ve bileşenleri ve 7 yıldız otel belgelendirmesi gibi konularda kalite belgelendirme kapsamı altında değerlendirilir.

CE işareti Avrupa uygunluk, G işareti yapı malzemeleri uygunluk, RoHS, EurepGAP, GlobalGap, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, GMP iyi üretim uygulamaları, FSC-COC orman yönetimi, ürün belgelendirme çalışmalarının konusudur.

BRC FOOD, HACCP kritik kontrol noktalarında tehlike analizi, HELAL islami uygunluk, hijyen sanitasyon, gıda güvenliği ve IFS uluslararası gıda standardıda gıda belgelendirme kapsamındadır.

AZOTEX güvenilir tekstil, ECOMark ekolojik ürün, turizm hizmetleri, kaynaklı imalat yönetimi, iş sürekliliği, SPICE, sosyal sorumluluk ve pazar, kamuoyu ve sosyal araştırma yönetimi ise sektörel belgelendirme çalışmalarında bulunmaktadırlar.

Uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların ve bu kuruluşlar tarafından düzenlenecek rapor ve belgelerin geçerliliğini sağlamak üzere akreditasyon sistemi kurulmuştur. Akredite olan kuruluşlar güvenilir kuruluşlar olarak belirlenir. Söz konusu kuruluşlar tarafından yapılan denetim, test ve muayene çalışmalarının sonuçlarını gösteren raporlar, kalibrasyon belgeleri ve yukarıda açıklanan konularda düzenlenecek yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri ve benzeri belgelerin güvenilirliği ve geçerliliği, akreditasyon sistemi sayesinde sağlanmaktadır.

Uygunluk değerlendirme ve belgelendirme yapacak kuruluşlar, ilgili standartlarda açıklanan yeterlilik kriterlerine ve gerekliliklere sahip olmak zorundadır. Bu durumda bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuru yaparak akredite oldukları takdirde, düzenleyecekleri bütün raporlar ve belgeler dünya genelinde kabul görmüş olmaktadır.

Aynı zamanda akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenen bir uygunluk belgesine sahip ürün veya hizmetler, ilgili standartlarda açıklanan kriterleri ve gereklilikleri sağladığı konusunda güvence vermektedir. Ayrıca akreditasyon sistemi sayesinde ticarette karşılaşılan birçok teknik engel ortadan kalkmış olmaktadır.

Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven, akreditasyon kuruluşları tarafından kurulan Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği (ILAC) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) gibi kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bu sayılan kuruluşlara üye bir akreditasyon kuruluşudur.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.