Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme


Bir laboratuar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Söz konusu ürün belgelendirme olduğunda firmanın değil ürünün belgelendirildiği anlaşılır. Mesela eğer Avrupa pazarında bir ürü nsatmak istiyorsanız, ilgili ürünün üzerinde CE işareti olmadan satış yapmanız kesinlikle yasaktır. Bu pazarda ürün satmak istiyorsanız ürününüz bir akredite kuruluş tarafından ilgili kriterlere göre incelenir ve onay alırsa ürüne CE belgesi konulabilir.

Ürün belgelendirme, sadece CE belgesi ve CE işaretinen ibaret bir kavram değildir. Birçok farklı alanda, birçok farklı ürün için farklı kriterler isteyen farklı sistemlerde vardır. Örneğin; Helal belgesi, bir ürünün Helal olarak değerlendirildiği takdirde, pazara helal etiketiyle çıkmasını sağlayan bir ürün belgelendirme çeşididir.

Bunun yanısıra ECOmark, GLOBALGAP, 7 Yıldız gibi birçok farklı ürün belgelendirme sistemi mevcuttur. Ürün belgelendirmenin işletmeye müşteri güveni, pazarlama kolaylığı, sürekli gelişmeye katkı, kalitesizlik maliyetlerinde azalma gibi pekçok faydası bulunmaktadır.

Uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların ve bu kuruluşlar tarafından düzenlenecek rapor ve belgelerin geçerliliğini sağlamak üzere akreditasyon sistemi kurulmuştur. Akredite olan kuruluşlar güvenilir kuruluşlar olarak belirlenir.

Söz konusu kuruluşlar tarafından yapılan denetim, test ve muayene çalışmalarının sonuçlarını gösteren raporlar, kalibrasyon belgeleri ve yukarıda açıklanan konularda düzenlenecek yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri ve benzeri belgelerin güvenilirliği ve geçerliliği, akreditasyon sistemi sayesinde sağlanmaktadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.