ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi


ISO 50001, enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş en son ve en iyi uygulamaları temsil eder. Bu standart uzun yıllar zarfında, 60’tan fazla ülkeden enerji yönetimi konusundaki uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları bir çerçevedir. Aynı zamanda tesise ait baz enerji tüketiminin anlaşılmasını sağlayacak süreçlerin uygulanmasında yardımcı olur.

Enerji Yönetim Sistemi aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlar, tüketim azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı; enerji performansını geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi, önceliklendirmeyi ve kayıt altına almayı sağlar. Bu 9 Haziran 2011’ de yayınlanmıştır. Standardın oluşturulmasında UNIDO’nun talebi etkili olmuş ve 2008’de ISO bünyesinde enerji yönetimi komitesi kurulmuştur. ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu şekilde tasarlanmıştır

Enerji yönetiminden bahsedildiğinde, aslında enerjinin en verimli şekilde kullanılması için farklı yöntemler uygulanmasından bahsedilir. Üretim tesislerinde, üretilen ürün veya hizmetlerin metrekare başına düşen enerji maliyetlerini, enerjiyi en ekonomik şekilde kullanarak aşağıya çekme çalışmaları bir enerji yönetimidir. Bir anlamda bir kuruluşta aynı enerji miktarı kullanılarak daha çok üretim yapmak ve bu şekilde verimliliği artırmak enerji yönetimi sayesinde olabilir.

Son yıllarda sürekli artış gösteren enerji maliyetleri ve değişen iklim yapısı enerji verimliliğinin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Kuruluşların enerji verimliliğini sürekli olarak geliştirmesi küresel ısınma, enerji güvenliği ve fosil yakıt kullanımı gibi günümüz sorunlarının çözülmesine katkı sağlamaktadır. Karmaşık bir sisteme sahip olan kuruluşlar sistemleri yüzünden yüklü maliyetler altına girmekte ve aynı zamanda yüksek riskte karbon emisyonu ile çevre kirliliği yaratmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarını, 60’tan fazla ülkenin enerji yönetimi konusundaki uzmanları bir araya gelerek oluşturmuşlardır. Bu sistem bir kuruluşta ne kadar enerji tüketimi olduğunun anlaşılmasını sağlayacak süreçlerin uygulanmasına yardımcı olur. Enerji tüketimini sağlayacak aksiyon planlarının yapılması, tüketimi düşürecek hedeflerin belirlenmesi, enerji tüketiminin izlenmesi ve performans göstergelerinin oluşturulması hep ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sayesinde olmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları, TS EN 16001:2009 standardından içerik olarak çok farklı değildir. Sadece standartların madde numaraları farklıdır ve ona göre çok daha fazla detay içermektedir. Bir de yeni standartlarda enerji faktörü tanımı bulunmaktadır. Bu kavram, enerji tüketimi değerleri analiz edilirken, bunu etkileyebilecek başka faktörlerin de dikkate alınmasını gerektirmektedir. İyileştirme kararının doğru alınabilmesi için bu ikisi birlikte değerlendirilmelidir. 

ISO 50001 standartları, kuruluşların ana bina ve tesislerinin enerji performanslarını sürekli iyileştirmelerine, enerji kullanımlarını optimize etmelerine, işletme maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak amacı ile tasarlanmıştır.
Enerji kullanarak faaliyet gösteren bütün kuruluşlar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurarak fayda sağlayabilir. Uygulamaya alınan projeler sayesinde enerji tüketimi düşer ve dolayısıyla enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altına alınmış olur.

Ana binalarda ve üretim tesislerinde makine ve kullanılan diğer donanımlar kontrol altında olacağından enerji tüketimi izlenerek, gereksiz kullanımdan kaynaklanan olumsuz etkiler düşürülmüş olacaktır. Sistem sayesinde izleme ve raporlama olanakları artacağından enerji yönetimi bilinci gelişecektir.

Enerji kaynakları gün geçtikçe daraldığı için enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde, her boyutta, her türlü kuruluşa uygulanabilecek bir sistemdir. Özellikleri itibariyle bu sistem tek başına kurulabileceği gibi, diğer yönetim sistemleriyle birlikte de yürütülebilir. Kalite Yönetim ve Çevre Yönetim sistemleri ile entegre olması çok kolaydır.
Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak için gerekli süre, kuruluşun bulunduğu sektöre, faaliyetlerinin büyüklüğüne, sahip olduğu üretim tesislerinin büyüklüğüne ve başka yönetim sistemlerine sahip olup olmamasına göre farklılık gösterebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni kuran kuruluşun enerji tüketimi sistematik bir yaklaşımla izlendiği ve yönetildiği için enerji giderleri düşer ve kaynaklar etkin kullanılmış olur. Çevre konusunada özen gösterdiğinden dolayı bu konudaki yasal düzenlemeler ile uyum sağlanmış olur. Enerji yönetimi yapılırken ne üretim kalite ve miktarından, ne güvenlikten, ne de çevresel sorumluluklardan taviz verilmeyecektir.

Bütün bunlar yapılırken asıl önemli nokta enerji verimli kullanılmaya çalışılacaktır. Çünkü zaten bu standartların temel amacı budur. Enerji Yönetim Sistemi enerji türleri bazında bir ayırıma gitmez. Bütün enerji türlerini kapsar. 

Ve tüm bunlara ek olarak devlet tarafından ve ayrıca AB tarafından ve dünya bankaları aracılığıyla temin edilen çeşitli krediler ve hibelerden faydalanılarak enerji verimliliği ve yönetimine ilişkin çalışmaların kolaylıkla yürütülmesinin önü açılmaktadır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.