Turizm Belgelendirme

Turizm Belgelendirme


Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır.

Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin, hem kendi ülkelerinde yaşadıkları bölgenin dışındaki güzelliklerin, hem de geçmişte yaşamış olan insanların bırakmış oldukları kültürel mirasın farkına vararak, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanarak hayata farklı açılardan bakabilirler.

Turizm etkinliklerinin son zamanların en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik olayı haline gelmesi gerçeği yatmaktadır. Nitekim geçtiğimiz elli yıllık sürede ulusal ve uluslararası seyahatlerin çok artması, dünya çapında otel sınıflandırmalarının nasıl karşılaştırılacağı sorusunun birçok kamu ve özel sektör ilgilisi tarafından düzenli olarak sorulmasına yol açmıştır.

Son yıllarda sektördeki inanılmaz yükselişle beraber büyük ölçüde artan turizm gelirlerinin ülkeler için çok önemli bir kaynak olması, bu sektörde faaliyet gösteren oteller, konaklama tesisleri, turistik işletmeler ve benzeri kuruluşların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok daha fazla etkin olmaları gereğini ortaya çıkarmıştır.

İnternetin getirdiği kolaylıklar ve global ticaretle birlikte artan seyahatlar, beraberinde ülke içinde ve ülke dışında çok sayıda yolculuk yapılmasını gerektirmiş, bunun yanında iş yolculukları ile birlikte turistik yolculuklar da önceki yıllara göre daha fazla yapılmaya başlanmıştır.

Tüm bu gelişmeler doğal olarak turizm sektöründe belli başlı uluslararası standartların getirilmesinin önünü açmıştır. Turizm sektöründe birçok belgelendirme çalışması yapılmıştır. Uluslararası standartlar organizasyonun ve daha pek çok organizasyonun bu anlamda uluslararası birçok standartı yayınlanmıştır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.