Test ve Ölçüm Hizmetleri

Test ve Ölçüm Hizmetleri


Ev, otel ve işyerlerinde birçok elektrikli ve elektronik cihazlar kullanılmaktadır. motorlu veya motorsuz birçok makine ve ekipmanları kullanılmaktadır. Gerek giyim gerekse döşeme veya aksesuar amaçlı son derece geniş bir yelpazede tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Günlük yaşamda beslenmek için çok çeşitli gıdalar tüketilmektedir. Yine içmek veya temizlik amaçlı sular kullanılmaktadır. Bütün bu sayılanlar, hem kullanımları sırasında tüketicilerin hem de bunları üreten işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliği açısından duruma göre çeşitli riskler taşımaktadır.

Gıda testleri sadece gıda ürünlerinin içeriği ve kalitesini belirlemek amacı ile değil, aynı zamanda gıda güvenliğini sağlamak amacı ile de yapılmaktadır. Bu testler, hem gıda üreten işletmelerin kendilerini kanıtlamaları hem de tüketicilerin daha güvenilir gıda ürünlerine ulaşmaları bakımından önemlidir. Gerçekleştirilen testler ve analizler hem mevcut yasal düzenlemeler, hem ulusal ve uluslararası standartlar hem de üretici ve tüketicilerin talep ettiği spresifik kriterlere göre yapılmaktadır.

İlgili kapsamda test ve muayene kuruluşları tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

Gıdaların besin değerlerini, çeşitli bulaşanları, pestisitleri, antibiyotikleri ve benzeri unsurları tespit etmek için fiziksel ve kimyasal testler

İndikatör ve patojen mikroorganizmaları veya genetiği değiştirilmiş ürünleri tespit etmek için mikrobiyolojik ve biyogenetik testler

Gıda ürünlerini piyasadaki benzer ürünler ile karşılaştırmak ve değerlendirmek için duyusal testler

Ambalajların ve gıda ile temas eden ürünlerin kalitesini değerlendirmek için ambalaj testleri

Ayrıca birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da test hizmetleri kapsamında bir dizi ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.