CE Belgesi (CE İşareti)

CE Belgesi (CE İşareti)


CE uygunluk işareti, 1985 yılında benimsenen Yeni Yaklaşım politikası ile gündeme gelmiştir. Bu işaret Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerin, ilgili direktiflere uygun olduğunu ve öngörülen bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren AB mevzuatına uygunluk işaretidir. CE işareti, bir ürünün Avrupa Topluluğu direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir birlik işaretidir.

CE işareti tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE işareti taşıyan bir ürün, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımagirmekte, böylece işaret bir nevi “ürün pasaportu” işlevi de görmektedir. CE işareti bulunan bir ürünün,Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden standartlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir. CE işareti ürünün topluluk teknik mevzuatına uygunluğunu belirten bir semboldür.

Önceleri CE işareti, “Conformité Europeenne”, yani Avrupa’ya uygunluk kelimelerinin bas harflerini teşkil ediyordu, daha sonra ise “Community Europe” yani Avrupa Toplulukları kelimelerinin baş harflerinden oluşması daha uygun görülmüştür. Ürüne iliştirilen CE işareti sorumlu kişinin, ürünün ilgili tüm topluluk hükümlerine uyumlu olduğu ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerinin tamamlandığına dair beyanıdır.

Zorunlu bir işaret olan CE işareti, üretici tarafından ürün pazara sunulmadan veya hizmete sokulmadan önce ürünün üzerine iliştirilmelidir. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az beş milimetre boyunda CE harflerinden oluşmakla birlikte ilgili direktiflerde izin verildiği hallerde küçültülebilir. Ürüne veya bilgi levhasına iliştirilen bu işaret; görünür, okunabilir ve silinmeyecek özellikte olmalıdır.

CE işaretine sahip bir ürünün tüketicinin can ve malına ya da çevreye zarar vermesi halinde, her bir ürün için 7 bin Euro ile 70 milyon Euro arasında cezai yaptırım uygulanır. Ayrıca CE uygunluk işaretinin yer aldığı ürünlerde başka bir kullanma kategorisini gösteren bir işaret de yer alabilir.

CE İşaretleme Sistemi, uygunluk değerlendirme yöntemleri ile, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alan modüler bir anlayışa sahiptir. Bu sistemde, ürünün tasarım ve üretim aşamalarında, ilgili direktiflere uyulduğunu tespit etmeye yönelik modüllerden en az birinin uygulanması zorunludur.

Bu modüller A’dan H’ye kadar çeşitli risk gruplarını kapsamaktadır. Her modül, ürünü tehlike derecesine göre sınıflandırmıştır. Düşük riskli ürünler için uygunluk değerlendirmesi için gerekli olan test ve belgelendirme çalışmaları üretici firma tarafından yapılır. Yüksek riskli ürünlerde ise bu çalışmalar Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılır.

CE belgesi alınması, Yeni Yaklaşım Direktiflerini kapsayan ve üreticinin, ürünün temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamasını gerektirmektedir. Bu dosya, direktifin bir kalite sistemine dayalı bir uygunluk değerlendirmesi prosedürü öngördüğü durumlarda kalite sistemi dokümantasyonunun bir parçası olabilir. Bu yükümlülük coğrafi orijini ne olursa olsun ürünün piyasaya arz edilmesi anında başlar.

Teknik dosya, ilgili direktif açıkça başka bir süre öngörmedikçe, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu, üretici veya onun Topluluk içindeki yetkili temsilcisinin sorumluluğudur. Bazı durumlarda bu sorumluluğu ithalatçı veya ürünü Topluluk piyasasına arz eden kişi yüklenmek zorundadır.

Yukarıda da değinildiği gibi, düşük riskli ürünlerde, CE işaretini yetkili bir kuruluş vermez. Üretici firma ürünün temel gereklere uygun olduğunu kendisi beyan eder ve CE işaretini ürüne kendisi koyar. Bu açıdan büyük sorumluluk atındadır. Bu yüzden bu sorumluluğu, güven ilkesini sarsmadan taşıması gerekir. 

Uygunluğu beyan edilip CE işareti konulan ancak temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, Avrupa Birliği mahkemelerinde çok sayıda dava sürmektedir.

Üreticinin ürün güvenliği garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgelendirmesi değildir. CE işareti; üzerinde bulunduğu ürünün; insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.

Tüketiciler açısındanda son derece önemli olan CE işareti, tüketicilerin topluluk tarafından emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.