Hava Mikrobiyolojisi Testleri

Hava Mikrobiyolojisi Testleri


Biz hiç farkında olmasakta toprak, su ve havada milyonlarca mikroorganizma yaşamaktadır. Mikroorganizmalar, kontaminasyona neden oldukları için özellikle kozmetik, gıda ve ilaç gibi sektöründe faaliyet gösteren üretim tesislerinde havanın bunlardan arındırılması çok önemlidir. 

Havadaki mikroorganizmalar, havanın içeriğindeki gözle görülemeyecek bitki tozları, toz zerrecikleri ve diğer yabancı maddelere bağlı olarak yada serbest biçimde bulunabilirler. Soluduğumuz havanın içinde bulunan mikroorganizmaların tespit edilmesi için hava mikrobiyolojisi testini yapacak olacak kuruluşlar bu canlıların üredikleri ve geliştikleri spesifik dönemlerde gerekli toplamaları yaparlar. Havadan alınan numuneler laboratuvar ortamında detaylı olarak incelenir.

Hava mkrobiyolojisi testi yapacak kuruluşlar, hert türlü mantar, küf, bakteri ve benzeri mikroorganizma gelişmesine uygun test kitlerini kullanırlar. Uygun ve kaliteli yöntemler ile havalandırılan tesislerde elde edilen değerler düşüktür. Yapılan testlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, temizleme araçları kullanılır ve temizle sonrasında çıkan mikroogranizma sayısının oldukça düşük çıkması beklenir. 

İlaç, sağlık ve gıda sektörlerinde hava mikrobiyolojisi analizleri artık standart kalite kontrol işlemlerinin bir parçası olarak yapılmaktadır. Gıda sektöründe uygulanan, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi, Helal Gıda Standartları ve HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standartları, belli bir hacimdeki sayının ölçülmesini isterler. Bu durum, hastanelerde ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri ile tüm temiz odalar için de aynıdır. 

Çok çeşitli türde mikroorganizmalar vardır ve bazıları örneğin primer kültür veya probiyotik kültürler olarak gıda maddesine eklenir. Diğerleri ise ürünün bozulmasına yol açabilir. Ayrıca gıda maddelerinde patojen mikroorganizmalar da bulunabilir ve tüm bu mikroorganizma türlerinin kontrolü ve denetimi, ister kirlenmiş hammaddelerden dolayı, ister hassas gıda maddeleriyle çalışırken veya istenen mikrobiyolojik floranın kalitesi ve stabilitesi açısından söz konusu olan hijyen yetersizlikleri olsun, üretimde olası kontaminasyonlar hakkında bilgi verir.

Çeşitli laboratuvarlarda yapılan hava mikrobiyolojisi analizlerinde, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği ve Tüketime Hazır Gıdalarda Hijyen Kriterleri Rehberi esas alınmaktadır. Bu analizlerde ISO, AOAC, FDA-BAM, CCFRA, USPh, EPh gibi uluslararası analiz yöntemleri tercih edilmektedir.

Sağlık ürünlerinin mikrobiyolojik testlerinde GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi ve ISO 14644 Temiz Oda standartları esas alınmaktadır. Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik testleri, ürünlerin mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Yapılan analizlerde European Pharmacopoeia, FDA BAM Chapter 23 analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

Gaz ve toz emisyonları, Hız ve hacimsel gaz debisi, Özel toz emisyonları, VOC ve diğer organik emisyonların ölçümü, Dış hava ve işyeri ortamlarında toz testleri (PM10, PM2,5 ve özel tozlar), Anorganik ve VOC, PAH, PCB ve organik kirleticilerin ölçümü, Gaz ve toz kontrol sistemlerinin verimlilik testleri, Kirletici kaynaklarda ve dış havada koku ölçümü yapılan başlıca testler arasındadır.

Tüm bu testlerin yanı sıra emisyon meteorolojik ölçümleri, dağılım modellemesi ve hava kirliliği kontrol aracı tasarım projelerine esas analiz ve ölçümlemeleri de yapılabilmektelerdir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.