Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümü

Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümü


İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin çalışanlar üzerinde kimi olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için işletmelerde kimyasal madde maruziyeti ölçümleri yapılmalıdır.

Kimyasal madde maruziyeti denildiğinde genel olarak çalışma alanında oluşabilecek kimyasal bulaşmalardan söz edilmektedir. İşletmelerdeki kullanılan kimyasal maddeler çalışma ortamlarında faaliyet gösterilen alandaki kullanılan teknik ekipmanlara, nesnelere, havaya, insan cildine ve gıdalara bulaşabilir ve sağlığı olumsuz yönde etkileyebilirler.

Endüstriyel hijyen anlayışına göre, çalışanların belirlenen kimsaysal maddelere karşı hassasiyet durumları içi bazı hesaaplamalar yapılır ve faaliyet gösterilen ortamdaki havada kimyasal madde ölçümlemesi yapılarak bir değerlendirilmeye varılır.

Her türlü iş güvenliği ve sağlığı konusundan sorumlu olan işveren, çalışanlarını kimyasal madde hassasiyeti konusunda da korumakla yükümlüdür. Bunun için her türlü test, ölçüm ve analizi yaptırıp gerekli önlemi almak zorundadır. 

Yukarıda bahsedilen olumsuz durumların oluşması engellemek ına işveren risk analizi yaptırıp, çıkan rapora göre gereğini yerine getirmeli ve çalışanlarını her türlü olumsuz duruma karşı korumalıdır. Zaten ilgili yönetmelikle birlikte bu bir yasal zorunluluk haline gelmiştir.

Risk değerlendirme çalışmaları yapılırken, kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik bakımından riskleri ve zararları, üretici, ithalatçı veya satıcılardan temin edilecek türkçe malzeme güvenlik bilgi formu, kimyasal madde maruziyetinin cinsi, düzeyi ve süresi, kimyasal maddenin miktarı, kullanma şekli ve kullanım sıklığı, yönetmelik ekinde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri, bütün alınan veya alınacak olan önlemlerin etkisi, daha önce yapılan sağlık gözetim sonuçları, birden çok kimyasal madde ile uğraşılan çalışma ortamlarında, bu maddelerin birbirleri ile olan etkileşimleri gibi hususlar yetkili ve konusunda uzman kişiler tarafından gözden geçirilerek analiz edilir.

Ayrıca çalışma ortamı gözetimi kapsamında da çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlike ve risk oluşturan çeşitli maddelerin varlığının saptanması, seviyelerinin ölçülmesi ve gerektiğinde kontrol altına alınması hususları değerlendirilir. Hammadde içinde kullanılan kimyasal maddelerin çalışma ortamında oluşturduğu toz, duman ve kişiler üzerindeki maruziyet değerlerinin belli teknik araçlar kullanılarak ölçülmesi, günlük ve haftalık maruziyet değerlerinin ve STEL değerlerinin tespit edilmesi işlemine de kimyasal ölçüm denmektedir. Bu çalışmalarda kimyasal maddeler kolay alevlenebilir madde, alerjik madde, aşındırabilir madde, çevre için tehlikeli madde, kanserojen madde vb. gibi sınıflandırılmaktadır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.