ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi


Sosyal sorumluluk konusundan bahsedildiğinde aslında temel amacın toplumsal fayda olduğu unutulmamalıdır. Kişisel çıkarlar gözetilmeksizin toplumun ihtiyaçları ve sorunları hedef alınarak gerçekleştirilen işlemler gerçek bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilebilir. Sosyal sorumlulukta herhangi bir kar amacı güdülmemek ile birlikte bu durum sivil toplum örgütleri veya işletmeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Sosyal sorumluluk adına geliştirilen ve uygulanan projeler sayesinde bireylerde, empati, fedakarlık, hayırseverlik, yaşam felsefesi, bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi birçok farkındalık ve olumlu kişilik özellikleri yer etmeye başlamaktadır.

Şirketlerin ve kuruluşların sosyal güvenilirliğe dair zorunluluklarını yerine getirmesinde ve aktivitelerindeki etkiyi arttırmalarında ve bir bütün olarak topluma ve çevreye karşı verecekleri kararlar konusunda fazlasıyla hassas ve etik anlayışı benimsemiş olmaları beklenir.

Diğer bir açıdan bakarsak, sosyal sorumluluk kuruluşun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler.

Büyük yada küçük hacimde olup olmamasına bakılmaksızın, sosyal sorumluluk konusunda her türlü kurum ve kuruluşun duyarlı olması gerekmektedir. Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü (SAI - Social Accountibility International), 1997 yılında, SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardını yayınlamıştır. Bu standart, çalışanların temel haklarını koruma altına almayı amaçlıyordu. Daha sonra 2001 yılında bu standart, yeniden ele alınmış ve ilk tedarikçi değerlendirme standardı olarak kabul edilmiştir.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, sadece özel sektör için değil, kamu sektörü kuruluşları için de uygulanabilir niteliktedir. Sivil toplum kuruluşlarına kadar çok geniş bir yelpazede her boyutta kuruluş, bünyesinde bu sistemi kurulabilir.  Sistem, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sosyal sorumluluk kavramlarının tamamlayıcısı olmuştur.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan bir kuruluş, bütün sürdürülebilirlik faaliyetleri için alt yapısını hazır hale getirmiş demektir. Daha önemlisi bu standardı benimseyen kuruluş, sosyal ve çevresel katma değerini yükseltmiş olmakta, sürdürülebilir kalkınmaya destek vermektedir.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kötü çalışma koşulları artık görmezden gelinmeyecek boyutlara ulaşmıştı. Sivil toplum örgütleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba gösteriyor ancak bu yeterli olmuyordu. Gittikçe bilinçlenen tasarruf sahipleri de artık yatırım kararı verirken, elde edilecek kar kadar, kuruluşların sosyal sorumluluk duygusu ile faaliyet gösterip göstermediklerine de dikkat etmeye başladılar. Bütün bunlar Sosyal Sorumluluk Yönetimi standardının belirlenmesinde etkili olmuştur.

Bu arada, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi aslında kuruluşlar için bir rehber niteliğinde olduğundan diğer herhangi belgelendirme çalışmasının konusu değildir. Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.