ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi


Tedarik zinciri kavramı; ürününüzün tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür. Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında, tedarik zinciri; satış süreci, üretim, envanter yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı içine almaktadır.

İşletmelerin tüm çalışma süreçlerini yakından ilgilendiren tedarik zinciri, tüm ürün ve hizmetlerin tedarikçiden başlayıp en son aşamada müşteriye gidene kadarki süreci; bu yolda yer alan tüm faaliyetleri, insan kaynağını, teknolojiyi, firma yapılarını ve kaynakları kapsayan kavramın adı olarak açıklanabilir.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin gereklerini açıklar ve bu sistemi kurmak ve uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sunar. Ama aynı zamanda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve bunlara benzer yönetim sistemleri ile kolayca entegre edilerek, tedarik zinciri risklerinin etkin yönetilmesine imkan tanır. 

Hangi sektörde olduğu farketmeksiniz tüm firmalar, aslında bir diğerinin müşterisidir. İşte tedarik zincirini oluşturan şeyde esasında budur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, tedarikçilerle ilişkiler açısından gerekli standart ve değerlendirme yöntemlerini belirlemiş olsa da, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), özellikle tedarik zincirinin yönetim sistemi üzerine 2007 yılında ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını yayınlamıştır.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile çok sayıda ortak maddesi vardır. Her iki sistemin de birbiri ile entegre olarak kurulabilir. Ancak ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, bir kuruluşta tek başına kurulup uygulanabilecek bir standarttır. Yani ISO 28001 belgesine sahip olabilmek için, ayrıca kuruluşun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahip olması aranmamaktadır.

Bu standart ile ilgili olarak, Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK), herhangi bir belgelendirme kuruluşunu bu belge için akredite etmemiştir. Bu yüzden Türk Akreditasyon Kurumu’ndan diğer yönetim sistemleri için akredite olan belgelendirme kuruluşları, yapacakları denetim sonucu uygun gördükleri kuruluşlara ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni akreditesiz olarak hazırlayabilirler. TURKAK logolu ISO 28001 belgesi yoktur.

Son yıllarda bu sisteme önem veren kuruluşlar tedarik zincirinde yer alan risklerin doğru tespit edilmesi ve etkin yönetilmesi halinde, iş sürekliliği açısından büyük kazanç elde edeceklerinin farkına varmışlardır. Finansal açıdan kriz yaşandığı dönemlerde, tedarik edilen ürünün zamanında ve doğru bir şekilde yerine ulaştırılamamasının sonuçları çok büyüktür. Bu durumu yaratan risklerin belirlenip gerekli önlemlerin alınması firmaların sürekliliği açısından önemlidir. İşte Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, olası güvenlik risklerinin yönetilmesi ve bugünün değişken ortamında tedarik sürekliliğinin sağlanması amacı ile yayınlanmıştır. 

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.