Temiz Oda Testleri

Temiz Oda Testleri


Temiz oda ile ilgili iklimlendirme tesisatının gerek tasarım gerek uygulama ve test çalışmalarının standartı ne kadar yüksek olursa olsun temiz odadaki inşai işler temiz oda standartlarına uygun olarak yapılmadığı takdirde, temiz oda temizlik sınıfını elde etmek çok güçtür. Unutulmaması gereken şey, örnek vermek gerekirse hastane ortamında vücuda doğrudan enjekte edilen ürün veya enjektördeki kirlilik kesinlikle ölümlere yol açacaktır. 

Sonra derece önemli bir konu olan temiz oda hususunda sıcaklık ve nem yanında, hava akış yönleri, hava basıncı ve canlı ve cansız kirleticiler gibi parametrelerin kontrolü gerekmektedir. Ayrıca üretim araçlarının gerek duyduğu buhar, egzost havası, temiz su, basınçlı havanın da karşılanması gerekir.

Hem canlı hem cansız kirleticiler odanın kirlenmesine yol açabilir. Pek az bilinen bir gerçek şudur ki, en büyük canlı kirletici bizzat insandır. Vücudumuzdan bir dakika içerisinde bine yakın bakteri ve mantar yayılır. Havada ve suda bulunan mikroorganizma, virüs ve bakterilerinde berteraf edilmesi gerekmektedir. 

Mikroorganizma ve baktesi gbii canlı kirletici bulunmaya ortam yada ürüne steril denilir. Temiz oda denildiğinde ulaşılmaya çalışılan yüzde yüz sterilizasyondur. Bunu sağlamak için her türlü yüzeyde kirleticileri minimuma hatta sıfıra getirmek gerekmektedir.İklimlendirme işlemleri özel olarak tasarlanmış ve devamlı basınç altında tutulan bu odalara temiz oda denmektedir.

ISO 14644 Temiz Oda standardı, temiz odalar ve bu odalarla birlikte kontrol edilen ortamlar için hazırlanmıştır. Bu standardın temelini 209E standardı oluşturmaktadır. TS 11605 standardı, bu standardın TSE tarafından tercüme edilen ve ülkemiz koşullarına uygun hale getirilen standarttır. ISO 14644 Temiz Oda standardı, kapsam, tarifler, sınıflandırma ve uygunluğun gösterilmesi gibi dört ana başlıktan oluşmaktadır.

Üretim süreçlerinin performansını gözlemlemek ve belgelemek için yapılan kontrol işlemlerine validasyon denmektedir. Bu işlemin amacı üretim aşamalarının her adımını kontrol altında tutmaktır. Validasyon işlemleri, üretimi etkileyen veya üretimde kullanılan araçlar için yapılabilir. Bu durumda kullanılan araçların spesifikasyonları, montajı, ölçümleri ve performansı kontrol edilir. Ya da validasyon işlemleri üretilen her ürün için yapılabilir.

Özellikle insan sağlığını etkileyen ve üreticilerin sorumlu olduğu, hastane, ilaç, laboratuar ve gıda sektörlerinde temiz oda bulunmalı ve bu temiz odaların standartlara uygunluğu, tarafsız kuruluşlar tarafından test edilmelidir. 

Partikül ölçümü, Fark basınç ölçümü, Sıcaklık ve nem ölçümü, Geri kazanım testi, Hava akış hızı ve hava değişim sayısının hesaplanması, Hepa filtre sızdırmazlık testlerinin uzman personel tarafından hatasız bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Steril bir ürün elde edebilmek için tasarlanan Temiz Odalarda yapılacak tasarım veya uygulama hatası sonucu ölüm olaylarının
ortaya çıkacağı aşikardır. Gerek tasarım gerek uygulama aşamasında yapılan test ve kontrollerinin amacı tasarım ve uygulamanın çok yüksek kalitede yapılmasını sağlamak ve olası hataları önlemektir.

Benzer kontrol yöntemlerinin konfor ve di¤er endüstriyel tesislerin HVAC Projelerinde uygulanması ile gerek işveren, gerek tasarımcı, gerek uygulayıcıların maddi ve manevi kayıplarının büyük ölçüde önüne geçileceği ve beraberinde kalitenin yükseleceği hususunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.