Tahribatsız Muayene Kontrolleri

Tahribatsız Muayene Kontrolleri


Orjinal dilinde Non Destructive Testing olarak yazılan bizim dilimize tahribatsız muayene çekme, burma gibi mekanik testlerin uygulanamadığı, temelinde parça bütünlüğüne zarar vermemek olan, inceleme yapılan parçanın veya malzemenin içerisinde veya yüzeyinde görünmeyen süreksizlikleri tespit etmek amacıyla yapılan bir muayene çeşididir.

Malzemenin bütünlüğünü bozmadan yapılan bir muayene şekli olan tahribatsız muayene ile kontrol edilecek malzemenin içinde görünmeyen noktalarda veya yüzeyinde bulunan hata ve kusurlar tespit edilmektedir.

Aynı zamanda bu malzemeye entegre olan başka bir malzemenin miktarı da bu yöntemle ölçülebilir. Ya da metal yüzeylerdeki boya kalınlıkları tespit edilebilir. Kısaca tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilen malzemeye bir zarar verilmeden bu malzemenin dinamik ve statik yapıları hakkında bilgi elde edilir.

Ayrıca tahribatsız muayene malzeme içerisindeki kılcal çatlakları, benzer hata ve kusurları bulmak amacıyla da kullanılmaktadır. Tahribatsız muayenenin çeşitli yöntemleri bulunmaktadır ve kontrol edilecek malzemenin türüne ve aranan hatanın şekline göre farklı tahribatsız muayene yöntemi uygulanır.

Görsel muayene

Adından da anlaşılacağı üzere bu yöntemde malzeme  görsel olarak incelenerek kontrole başlanır. Oldukça basit bir yöntemdir ve incelenecek malzemenin yüzeyinde bulunan süreksizliklerin kontrolü göz ile yapılır. Bir ürünün yüzeyindeki yapısal bozukluklar ve yüzeyin durumu gibi kaliteyi etkileyen unsurlar, büyüteç benzeri bir araç ile veya sadece doğrudan gözle muayene edilir. Uygulama standartlarının bir çoğunda öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi önerilir.

Sıvı emdirme ile muayene

Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir yöntemdir. Aşırı gözenekli olmamaları koşulu ile metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerin yüzey hatalarının tespiti için bu yöntem tercih edilir. Bu yöntemde bir penetrant sıvı kullanılır. Kontrol edilen malzemenin yüzey gerilimi ve yoğunluğuna bağlı olarak sonuçlar değerlendirilir.

Girdap akımları ile muayene

Bu yöntem, yüzey ve yüzeye yakın hataların tespit edilmesi için uygundur. Bu yöntem elektrik iletkenliğine sahip olan bütün metal ve alaşımlarda kullanılabilir. Girdap akımları ile muayene yöntemi ile, çatlak, korozyon, iletken bir malzeme üzerindeki boya veya kaplama kalınlığının ölçülmesi ve iletkenlik ölçümü yapılabilir.

Manyetik parça ile muayene

Manyetik malzemelerin üzerinden geçirilmekte olan malzeme içerisindeki süreksizlikler nedeni ile akım üzerinde değişimler meydana gelir bu da problemin tespit edilmesini sağlamaktadır. Elbette ki bu değişimler gözle değil özel cihazların yardımıyla gözlenebilmektedir. Cihaz, göstergeli, ibreli ışıklı ya da alarmlı gibi uyarıcı bir cihaz olmalıdır.

Ultrasonik muayene

Ultrasonik muayeneler genel anlamda çelikler, metaller ve alaşımların üzerinde uygulanmaktadır. Tüm bunların dışında ahşap ve kompozit beton üzerine de ultrasonik muayene uygulanabilmektedir.

Radyografik (röntgen) ışınları ile muayene

İncelenmesi planlanan malzeme üzerindeki süreksizlikleri görebilmek için son derece etkili bir yöntemdir. Çıplak gözle değil, özel cihazlar yardımıyla ölçüm sonuçları gözlemlenebilmektedir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.