ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi

ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi


Kaynak, endüstriyel ürünlerin imalatı için yaygın olarak kullanılan imalat yöntemidir. Kaynaklı birleştirme yöntemi ile basınçlı kaptan endüstriyel tesise, vinçten makineye kadar geniş bir yelpazede ürünler imal edilmektedir. Kaynak, imalatın maliyeti ve nihai ürün kalitesi üzerinde son derece önemli etkiye sahiptir.

Kaynak, tek parça olarak imal edilmesi mümkün olmayan yapıları ortaya koymak için pek çok sektörde kullanımı olan (tersanede gemi inşasında, basınçlı ekipmanlarda, çelik konstrüksiyonlarda, demir yolu araçlarında ve bileşenlerinde, yardımcı araçların ve taşıyıcı sistemlerin oluşturulmasında kullanılan) özel bir imalat yöntemidir.

Kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki eritme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite koşullarını belirlemek amacıyla Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi hazırlanmıştır. Bu standart, üretim sektöründe uygulanabilecek kaynak ve kaynakla ilgili işlemler yüzünden etkilenebilecek ürünlerin kalite koşulları ile ilgilidir.

Diğer tüm standartlarda olduğu gibi, ISO 3834’e göre bir ürünün kalitesi muayene ile değil, imalat sırasında sağlanmalıdır. İmalat ve servis koşullarında problemlerden arınmış ürünler için, tasarım aşamasında malzeme seçiminden, imalat sonrası muayenelere kadar kontrollerin sağlanması gerekir. Örneğin, kötü tasarım, atölye veya sahada uygulamada ciddi ve maliyeti yüksek problemler yaratabilir.

Yanlış malzeme seçimi veya kaynak koşullarının olumsuzluğu kaynaklı birleştirmelerde çatlağa neden olabilir. Sağlam ve etkili üretimden emin olmak için yönetim, muhtemel problem kaynaklarını bilmeye ve uygun kalite prosedürlerini uygulamaya ihtiyaç duyar.

ISO 3834 standardı neticede bir kalite standardıdır ve kalite sistemlerinin gereği olarak kaynak üretiminin de kalitesi tam olarak sağlanmalıdır. Esas olan bir ürünün kalite kontrolü, süreç tamamlandıktan sonra değil, daha üretim aşamasında sağlanmalıdır. Aksi halde işletme ciddi kayıplar yaşayabilir.  etalik üretim yapan işletmelerde ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, kaynak işlemleri için firmaya yol gösterici bir standarttır.

Standart, imalatçıların kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilmesi için temel olarak kullanılmaktadır. ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’nde işletmelerin gerçekleştirecekleri kaynaklı imalatlar için kontroller, daha üretimin tasarım aşamasında başlar ve malzeme seçimi, sarf malzemelerinin seçimi, kaynak koordinasyon personelinin eğitilmesi, çalışan kaynakçıların beleglerinin alınması, kaynak yöntemlerinin tespit edilmesi, kaynaklı üretimin yapılması ve tahribatlı veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak ürün kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlanır.

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten kurum ve kuruluşlar, güvenlik açısından riskli ürünlerin kapsam ve önemi, üretimin karmaşıklığı, ürünlerin kullanım aralığı, ortaya çıkabilecek metalürjik problemlerin kapsamı, kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi ürünlerin performansını etkileyen üretim kusurlarının kapsamı bakımından ayrıntıları içeren ISO 3834 Belgesi talep edebilirler.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.