Elektrik Panosu Muayene

Elektrik Panosu Muayene


Elektrik Panosu; elektriğin binada bulunan sistemlere dağıtımında ve iletiminde kullanılan şalt malzemeleri ve kablolar gibi elemanların bir arada bulunduğu kabindir. Elektrik panolarının, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş süreçlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

İşyerlerinde ve fabrikalarda çıkan bir çok yangın elektrik sebeplidir. Bu sebeplerin içinde, kaçak akım rölesi olmaması, uygun kablo kesiti kullanılmaması, bakım ve kontrollerinin yapılmaması, kapakların kilitli olmaması vb. gelmektedir. 

Özellikle işyerlerinde büyük trafoların ve elektrik panolarının her türlü işletme konumunda cana ve mala herhangi bir zarar vermeyecek şekilde yapılmalı ve işletilmelidir. Bu panolar ve trafolar, bir tesiste elektriğin güvenliğini ve kontrolünü sağlayan en önemli unsurdur. Elektrik yaşamı kolaylaştırıyor belki ama kontrollü ve güvenlikli kullanım önemli bir durumdur. İşletmelerde elektriğe gereksinim duyan bütün araçların ve ekipmanların güvenli çalışması ve elektrik tesisatının güvenli olmasını sağlayan araçların bir araya geldiği donanıma elektrik panosu denmektedir.

İnsanların dikkatsizlikle yaklaşabilecekleri uzaklıkta bulunan elektrik tesislerinin gerilim altındaki bölümlerine doğrudan doğruya ya da günlük hayatta kullanılan aygıtlarla dokunulmasını önleyici teknik tedbirler alınmalıdır.

 

Elektriğin işletmede kullanılan sistemlere dağıtılmasına yarayan ve içinde elektrik sayaçları, kondansatörler, güç kontaktörleri, ölçü aletleri, güç rölesi, kontrol rölesi, kesici şalterler ve elektrik sigortası gibi elemanların bir arada bulunduğu panolar yıllık düzenli olarak muayene edilmelidir.

Elektrik muayene ve elektrik panosu muayene hizmetleri, elektriğin binaya girdiği noktadan dağıtıldığı noktalara kadar uzanan bir sistemin çeşitli test ve kontrol faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu muayene işlemleri ile olası patlama, yangın ve benzeri risklerin en aza indirilmesi ve enerji tasarrufu sağlayacak, enerji kullanımında verimliliği artıracak noktaların tespit edilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemişse, yılda en az bir kez elektrik panolarının muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.

Genel olarak elektrik panolarında, muayene sırasında, panoların bulunduğu yer, fiziksel durumu, yalıtım özellikleri, kısa devre dayanıklılığı, koruyucu devrenin etkinliği, mekanik işlevselliği, ısınma artışı gibi hususlar kontrol edilir. Muayene ve test kuruluşlarında görevli yetkili uzmanlar tarafından yapılan elektrik panosu muayene sonuçları için bir rapor düzenlenir.

İşletmelerin yaptıracakları bazı sigorta işlemlerinde, sigorta şirketleri tarafından bu muayene raporları aranmaktadır. Kablo muayenesi, yalıtım testi, koruma tedbirleri gibi rutin kontroller zaten güvenlik açısından belli aralıklarla yapılması gerekli olan kontrollerdir. Ancak yukarıda sayılan kontrol noktalarını içeren uygunluk testleri, tesisin uzun ömürlü güvenliğinin sağlanması için bir zorunluluktur.


Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.