ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001, Kalite yönetim sistemi standartları tüm kuruluşlara, hacmine ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilir nitelikte hazırlanmıştır. Sistemin amacı etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak; proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi, müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir. 

ISO (International Organization For Standardization), uluslararası standardizasyonu sağlamak amacıyla 23 şubat 1947 tarihinde kurulmuştur. ISO, 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla; Uluslararası ticareti arttırmak, tedarikçi ve müşteri arasındaki güveni oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu standartlar her beş yılda bir, uygulanabilirliğini sürdürmek, revize gerektiren noktaları düzenlemek ya da uygulamadan kaldırılmayı gerektiren noktaları kaldırmak amacı ile gözden geçirilmektedir.

Küreselleşen ticaret ağındaki rekabet koşullarının ağırlaşması, diğer taraftan teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı değişim, şirketleri her gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışın içinde bırakmaktadır. Bu rekabet koşulları şirketleri daha üstün niteliklere sahip olmak konusunda zorlamaya başlamıştır.

Durum böyle olunca sadece şirketler açısından değil müşteri açısındanda  değişimler yaşanmaya başlamıştır. Müşteriler eskisine göre çok daha bilinç davranışlar sergilemektedirler. Bu durum şirketler arasındaki yarışta, onları müşteri beklentilerinin ötesine taşımak zorunda bırakmıştır. Müşterilerin bugünkü teknolojik imkanlar ve çerçevesinde öngörebildiği beklentilerini aşmak, şirketler için daha önemli olmaya başlamıştır. 

Günümüzde kapitalizmin son derece hakim olduğu acımasız iş dünyasında şirketlerin var olabilmeleri, hangi sektörde olurlarsa olsunlar, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, hatta bunun ötesinde, mal veya hizmet üretiminin sağlanmasına bağlıdır. 

İşte tüm bu nedenlerden ötürü, şirketlerin Kalite Yönetim Sistemi kurmaları şirketin geleceği için hayati bir önem taşır hale gelmiştir. Kalite Yönetim Sistemi şirketi çok daha stabil bir hale getirmekle kalmaz, bir ürün veya hizmetin, daha tasarım aşamasından başlayarak, üretilmesi, satışa hazır hale getirilmesi, pazarlanması ve satış sonrası verilecek hizmetlere kadar, bütün aşamaları kapsayan bir çalışmanın esaslarını kurmak demektir. 

ISO 9000 Standartları, kuruluşlarda hem bir kalite sistemi kurmak hem de kurulu olan kalite sistemini değerlendirmek amacı taşıyan bir çeşit kalite güvence modelidir. Ülkemizde de aynı standartlar TSE tarafından TS EN ISO 9000 Standartları olarak yayınlanmıştır.

Bir yanlış anlaşılan husus ise Kalite Yönetim Standartlarının düşü kalitedeki bir firmanın tüm kalite sorunların çözeceği konusudur. Bu standartlar kalite için neyin gerekli olduğunu firmaya açıkça söyler ancak bunların nasıl yapılacağını belirtmez. Bu nokta şirketlerin kendi yönetim anlayışlarının bir sonucudur. Neticede bu standartlar, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için gerekli minimum koşulları belirtir.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları bir standartlar serisidir. Etkili bir yönetim sisteminin kurulmasında, dokümante edilmesinde ve sürdürülebilmesinde, aynı zamanda şirketlerin müşteri memnuniyetinin artırılmasında ve şirketler arası güven ortamının kurulmasında rehberlik görevi yapan bir standartlar bütünüdür. Bu standartlar, büyük küçük her türlü şirkete, ne ürettiğine ve ne büyüklükte olduğuna bakılmaksızın uygulanabilir niteliktedir. Sadece mal veya hizmet üreten kuruluşlarda değil bütün sektörlerde uygulanabilir özelliktedir.

Tüm bunlar bir yana, ISO 9000 Kalite Standartları uygulamalarının en büyük yararı, kuruluşların maliyetlerini düşürmek, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve bu şekilde gelirleri arttırmaktır. Faaliyetin her aşamasında kalite esas olacağından, bu yolla en yüksek müşteri tatmini de sağlanmış olacaktır.

Önemli olan kurulan sistemlerin, bütün çalışanların anlayacağı şekilde dokümante edilmesi ve sürdürülebilmesidir. Kalite Yönetim Sistemleri, sadece şirket için değil, şirketin ilişkide olduğu taşeron firmalar ve tedarikçi firmalar da göz önüne alınarak bir bütün halinde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.