EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi


Elektrik enerjisiyle çalışan, elektronik veya elektromekanik bütün araçlar etrafa bir miktar elektromanyetik enerji çıkarırlar. Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility, EMC), bir cihaz veya sistemin elektromanyetik ortamda, bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden çalışmaya devam etmesidir.

Başka bir ifadeyle cihaz veya sistemin çalışıyorken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların çalışmasından etkilenmemesi olarak tanımlanabilir. Elektromanyetik girişim problemini bir örnek üzerinde açıklamak gerekirse: bir cep telefonunun görevini yapıyorken yani ses veya veri iletişimini sağlıyorken aynı ortamda bulunan bir uçağın sefer sistemini etkilemesi, diğer taraftan bakıldığında ise sefer sisteminin cep telefonundan etkilenmesi bir elektromanyetik girişim sorunudur.

Bu problemde kaynak cep telefonu, kuplaj yolu hava, etkilenen sistem ise uçağa ait sefer sistemidir. Aynı enerji şebeke hattına bağlı bir televizyon ile bir matkabın çalışması, iletkenlik yoluyla oluşan girişime örnek olarak verilebilir. Bu problemde kaynak durumundaki matkap, enerji şebeke hattını, kablosunu, kuplaj yolu olarak kullanıp, etkilenen sistem durumundaki televizyon ekranında parazitlenme, bozulma meydana getirmektedir. Bu iki girişim örneğindeki cihazların çalışıyorken birbirlerini etkilememiş olması durumunda, elektromanyetik uyumluluktan söz edilebilir.

EMC standartları iki amaç için geliştirilmiştir. Öncelikle, bir cihazdan kaynaklanan elektromanyetik yayılımı düzenlerler, sonra da bu cihazın elektromanyetik etkileşime bağışıklığını güvence altına alırlar.

EMC testi, elektrikli ve elektronik cihazların çalışma esnasında normal olarak çevresine yaydığı elektromanyetik dalgalar sonucu yaşanan performans düşüklüğü, bozulmaları ve cihazların bu etkilerle ilişkisini belirlemeyi amaçlar. 

Elektromanyetik Uyumluluk, çok daha hassas şekilde üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Askeri alanlardan uzay teknolojilerine, tıptan endüstriyel uygulamalara veya otomotiv sektörüne kadar her kesim EMC gereklerine uymak durumundadır. EMC sağlamak için ulusal ve uluslar arası birçok sivil ve askeri standart vardır.

Bu standartlar temel olarak sistemin (veya cihazın) çevresine yaydığı elektromanyetik enerjinin veya çevreden etkilenerek alınganlık gösterdiği enerjinin düzeylerini betimler.

Belli başlı yapılan EMC testleri, Yayım testleri, Bağışıklık testleri ve Yayınım izleme testleridir. Testlerin amacı, cihazın yarattığı en fazla elektromanyetik bozucu etkinin belirlenen cihazların kullanımını engellemeyeceğini görmektir.

EMC Testi ürün grupları

Radyo ve telekomünikasyon cihazları
Ağır endüstri ürünleri
İnşaat makineleri ve ekipmanları
Güvenlik sistemleri ve alarmlar
Demıryolu Ekipmanları
Sağlık, fitnes ve güzellik ürünleri
Otomotiv Elektroniği
Tıbbi Cihaz
Bilişim Ekipmanı
Ev ve ticari ürünler
Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayi tipi)
Aydınlatma
Laboratuvar ekipmanı
Elektrikli oyuncaklar

Elektromanyetik Uyumluluk Testi (Electromagnetic Compability - EMC); herhangi bir elektronik sistem veya cihazın, çevrede bulunan diğer sistem ve cihazlardan etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışmasını amaçlar.
Elektrikli ve elektronik cihazlar, çalışmaları sırasında ürettikleri ve çevreye yaydıkları elektromanyetik gürültü veya darbelerle, diğer cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir. Bu iki temel gereksinim birbirini tamamlayan unsurlardır ve cihazlar her iki temel şartı sağlamalıdır.

EMC uygunluğu testleri Avrupa, ABD, Çin, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere çoğu pazarda zorunlu bir gerekliliktir. EMC testi, düzenleyici gereksinimleri karşılamak için yardımcı ürün performansını artırmak ve masraflı uyumsuzluk risklerini azaltmak için gereklidir. Üçüncü taraf EMC testleri ve uygunluk değerlendirmeleri de pazarda rekabetçi konumunu güçlendirmek için yardımcı olur.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.