Ortam Gaz Ölçümü

Ortam Gaz Ölçümü


Maden ocakları, lağım, tünel gibi yerlerde çalışma faaliyetlerini devam ettirmek oldukça zor ve tehlikelidir. Aynı zamanda diğer çalışma ortamlarına göre çok farklı yapıları olan bu gibi kapalı veya yarı kapalı alanlardaki ortamın havasıda oldukça farklıdır. Böyle alanlarda çalışanları bekleyen atmosferik ve fiziksel tehdit vardır.

Solunan havanın kalitesi önemli bir tehlike oluştururken aynı zamanda çalışma ortamında kullanılan aletler ve karşılaşılan farklı durumlarda farklı tehditler oluşturur. Bu gibi kapalı alanlarda ortamdaki gazların ölçümünün yapılması son derece önemlidir ve gazların ölçülmesi genelde üç aşamada gerçekleştirilir.

İlk olarak ortamdaki oksijen miktarı ölçülmelidir. Yanıcı özellikteki gazların ölçümünü yapan araçların doğru çalışabilmesi için oksijen olması gerekir. Oksijen düzeyi düşük ise bu araçlar güvenilir sonuç veremez. Daha sonra çalışma ortamındaki yanıcı gaz ve buharların tespit edilmesidir. Patlama veya yangın tehlikesi, zehirli gazlara maruziyete göre daha yaşamsal bir tehlikedir. Bir diğer aşama ise çalışma ortamındaki zehirli gazların ölçülmesidir. 

Bu gibi ortamlarda oksijen miktarını düşürebilecek farklı senaryolar oluşabilir. Faaliyette olunan ortamdaki biyolojik ve kimyasal maddelerden kaynaklanan belli bir takım reaksiyonlar ve kötü havalandırma koşulları buna yol açabilir. Eğer havadaki oksijen miktarı düşük ise çalışanlar bundan direkt etkilenir ve hayati tehlikeye yol açacak durumlar oluşabilir. Bunun yanı sıra çoğu zehirli gaz renksiz ve kokusuz halde bulunabildiğinden test edilmeden anlaşılması çok zordur.

Tüm bu risk oluşturacak faktörler nedeniyle, bu ortamlarda, uygun ölçüm ve gözlem araçları kullanılarak güvenli olduğunun test edilmesi gerekmektedir. Fakat gazlar uçucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle örnek alınırken ve analizler sırasında, standartlara uygun yöntemler ve araçlar kullanılmalı ve işlemler çok hızlı bir şekilde yapılmalıdır. 

Bu gibi ortamların denetimi yapıllırken mutlaka konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalı ve çalışanlar için riskli olup olmadığı, çalışanların gereken koruyucu donanıma sahip olup olmadıkları belirlenmelidir. Güvensiz bir durum tspit edilirse vakit geçirmeden gerekn tüm önlemlerin alınması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre, işverenler, çalışma ortamının koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için, çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçümleri, test ve analizleri yaptırmakla yükümlüdür.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.