Elektriksel Topraklama Ölçümleri

Elektriksel Topraklama Ölçümleri


Topraklamanı esas gayesi, elektrik enerjisiyle çalışan herhangi bir araçta elektrik kaçağı olması durumunda, elektrik akımının insanların üzerinden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçmesini sağlamak ve çarpılma tehlikesini bertaraf etmektir.

Elektriksel topraklama denildiğinde, elektrik enerjisiyle çalışan araçların gövdelerinin, tehlike oluşturabilecek durumlara karşın iletken yardımıyla kaçak akımın toprağa aktarılması yönteminden bahsedilmektedir. Sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için topraktan, aracın gövdesine kadar olan direncin düşük olması gerekmektedir.

Herhangi bir arıza durumunda kısa devre akımlarını hayati tehlike yaratmayacak şekilde toprağa geçirmek için elektrik şebekelerinde, topraklama tesisleri kurulur. Söz konusu elektrik olduğunda yapılacak hesaplamalar ve tasarlanacak topraklama yapısı hatasız ve eksiksiz olmak zorundadır.

Yüksek temasın oluşturacağı gerilime karşı hayati tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla, yüksek gerilim tesislerinde yapılan topraklamaya koruma topraklaması yapılır. Buradaki esas husus, olumsuz bir durumda gerilim altında kalabilen ancak işletme akım devresine ait olmayan ve insanların temas edebilecekleri tüm elektrikli araçların bir iletken yardımıyla topraklayıcıya bağlanması olayıdır.

Elektrik temelli tesisler söz konusu olduğunda iş güvenliği açısından son derece tehlikeli olan elektrik kuvvetli akım tesisleri, elektrik enerjisinin üretilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerji, ışık, kimyasal enerji ve benzeri enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Sahip oldukları bu nitelikleri ile insanlar, diğer canlılar ve eşyalar için yaklaşma veya dokunma gibi durumlarda tehlikeli olabilirler. Etkin değeri 1000 volt ve altında olan fazlar alçak gerilim, bu değerin üzerinde olan fazlar yüksek gerilim olarak tanımlanmıştır. Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan, yüksek gerilimde ise hata süresine bağlı olarak değişen gerilim, tehlikeli kabul edilmiştir.

Tesislerdeki elektrik şebekelerinde zorunlu olarak yapılması gereken ve hayati öneme sahip topraklama yönteminin uygulaanması adına ilgili bakanlık, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği yayınlamıştır. İlgili yönetmelik yönetmelik, frekansı 100 Hz’in altında olan alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, kontrol edilmesi ve can ve mal güvenliği bakımından güvenliğin sağlanması amacı ile hazırlanmıştır. 

Yüksek gerilimli elektrik tesisleri ve alçak gerilimli elektrik tesisleri farklı özelliklere sahip olduğundan bu elektrik tesislerine ilişkin topraklama yöntemleri ve bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklama kuralları ayrı bölümler halinde ele alınmıştır.

 Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.