FSC-Coc Orman Yönetim Sistemi

FSC-Coc Orman Yönetim Sistemi


FSC (The Forest Stewardship Council), ortaya çıkısında, orman ürünleri üreticileri, kullanıcıları, dağıtıcıları, çevre ve insan hakları hususunda çalışan sivil toplum kuruluşları, 1993 senesinde Kaliforniya’da bir araya gelerek, sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi maksadıyla başlatılan bir girişimde bulundular. Almanya’nın Bonn şehri merkezi olan FSC, zamanla Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da bölge mümessillikler açarak millet arası bir kuruluş haline gelmiştir.

Gün geçtikçe azalan ormanlık alan sebebiyle geçte olsa da yeşil alan kaybı konusunda çok daha duyarlı hale gelinmiştir. Ağaçların tahrip edilmesi sonucunda ormansız kalınmasının birden fazla sebebi olmasına rağmen, ticari üretimler, problemin temel sebebi olarak görülmektedir. Şüphesiz ki, ekonomik düzeyin düşük olduğu devletlerde ekonomik kazanç potansiyelinin fazla olduğu yerler başta olmak üzere, orman alanları yoğun odun ürünleri ticaretine konu olmaktadır.

The Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi), non-profit denilen, yani kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur ve üyelik esasına dayalıdır. FSC'nin ana ilkeleri, duyarlı insanların bir araya gelerek, kötü yönetilen orman politikalarını engellemeleri ve orman yönetim sistemlerinin daha yaygın olmasını sağlamalarıdır, Orman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur.

Bağımsız ve bağışlarla ayakta kalan bir organizasyon olmasına rağmen kısa zamanda oldukça etkili olmuştur ve 2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan fazla orman alanı FSC standartlarına uygunluğu nedeni ile sertifikalandırılmıştır.

Kuruluşun en temel ilkesi, yer yüzündeki bütün ormanların en doğru şekilde yönetilmesini teşvik etmektir. FSC, sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerini tespit etmiştir ve ormancılığın bu ilkelere göre yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Yıllar geçtikçe daha da yaygınlaşarak, bu uygulamaların uluslararası boyutta yayılmasını amaçlamaktadır. 2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan geniş bir orman alanı FSC standartlarına uygun bulunarak belgelendirilmiştir. Orman ürünleri üzerinde görülen FSC etiketi, tüketicinin herhangi bir orman ürününü alırken tercih yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur.

Chain of Custody Certification (CoC), Koruma Zinciri Sertifikası anlamına gelmektedir. Bu belge, ürünün orman alanından başlayarak üretim, dönüşüm ve dağıtım süreçlerini kapsayan ve tüketiciye ulaştığı ana kadar kesintisiz olarak izleyen bütün aşamaları ifade etmektedir. Tüketici açısından bakıldığında, FSC, ürünün kaynağı hakkında bilgi sağlar, FSC-CoC ise doğru ürünün doğru yollardan temin edildiğini garanti eder.

Eğer FSC-CoC etiketi, üzerinde bulunduğu ürünün elde edildiği ormanın, sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğini ve bu durumun bağımsız bir kuruluş tarafından onaylandığını ifade eder. Dünya üzerinde gelinen son duruma bakıldığında, FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirilen toplam alan 107 milyon hektarı bulmuştur. Bu alanın yüzde 58’ini doğal ormanlar, yüzde 34’ünü yarı doğal ve fidanlık karşımı alanlar, yüzde 8’ini ise fidanlık alanlar oluşturmaktadır.

Çevresel koşullara uygun orman yönetimi sayesinde, kereste ve kereste dışı orman ürünleri, ormanların verimliliğine, biyolojik çeşitliliğine ve ekolojik süreçlerine zarar vermeden elde edilmektedir. FSC Orman Yönetim Konseyi, ekonomik anlamda, ormanlara yönelik her türlü müdahalenin, içinde bulunduğu ekolojik sistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede kar amacı güdülerek yapılmasını istemektedir.

Yukarıda bahsedilenler doğrultusunda, FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi standartları bu amaçlara ulaşmak için belirlenmiştir ve uluslararası nitelik kazanmıştır. Günümüzde FSC belgesi, orman ürünleri üreten, işleyen, dağıtımını yapan veya dönüştüren bir firmada CoC (koruma ve gözetim zinciri) yönetim sisteminin uygulandığını göstermek amacıyla FSC tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından ilgili FSC standardına göre yapılan denetimler sonucunda firmalara sertifikasyon süreci tamamlanır.

Sadece işletmeler ve firmalar tarafından değil, tüketici tarafından da baktığımızda FSC, ürünün orijini hakkında bilgi sağlarken FSC-CoC da doğru ürünün doğru yollardan teslimini garanti altına alır. Bağımsız araştırma sonuçları FSC’nin orman yönetimi için objektif ve doğrulanabilir minimum gereklilikleri içeren bir sertifikasyon sistemi olduğunu göstermektedir. FSC kuruluş içerisinde ekonomik, çevresel, ve sosyal konularının ele alan tek sistemdir. FSC’ nin dünyadaki kredibilitesi çok yüksektir ve günden güne büyüyen ve rağbet gören bir standarttır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.