EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi

EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi


Bu standardın amacı çeviri hizmeti veren kuruluşların, temel çeviri sürecindeki hizmet kalitesi koşullarını tanımlamaktır. Ama aynı zamanda sadece çeviri hizmeti veren kuruluşlar değil, çeviri hizmeti alan kişi ve kuruluşlar açısından da standartlar belirlenmiş olmaktadır.

Çeviri hizmeti veren kuruluşlar için müşteri memnuniyetini sağlamak, hizmet sektöründe faaliyet gösteren diğer kuruluşlara göre hiç de kolay değildir. Söz konusu olan yabancı bir dil olduğu için, bu konuda müşteri memnuniyeti güven unsuru ile birlikte daha fazla öne çıkmaktadır. Tabii bir de işin sürekliliği var. Güven unsuru yaratıldıktan sonra müşterilerle iş ilişkisi bir süreklilik kazanacaktır. Bu yüzden de çeviri çalışmasının söz verilen süre içinde bitirilmesi, yapılan çevirinin müşterilerin beklentilerine cevap verecek nitelikte ve kalitede olması gerekmektedir.

Tercüme hizmetleri aslında yasaların kolayca uygulanabileceği bir alan değildir. Bu yüzden de çeviri gereksinimi duyan insanlar, bu hizmeti veren kuruluşların ne kadar yetkin oldukları, ne kadar doğru ve hatasız çeviri yapabildikleri ve verdikleri hizmetin ne kadar kaliteli olduğu konusunda tereddüt duymaktadırlar. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, bu eksikliği gidermek amacı ile kurulmuş bir sistemdir ve belgelendirme hizmetleri veren şirketler aracılığı ile alınan bu belge, çeviri alanında faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası bir güvene sahip olmalarına olanak tanımaktadır.

Bu ihtiyaçtan hareketle tercüme sektöründe uluslararası bir kalite standardı hazırlamak için Avrupa’da birçok girişim olmuştur. Örneğin İtalya’da UNI 10574 standardı, Avusturya’da ÖNORM D 1200 ve ÖNORM D 1201 standartları, Hollanda’da Taalmerk Standart ve Almanya’da DIN 2345 standardı bu amaçla hazırlanmıştır.
Çeviri İşletmeleri Dernekleri Avrupa Birliği (EUATC) 1999 yılında özel kalite standardı geliştirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu birlik tercüme şirketleri ve bazı ulusal dernekler tarafından kurulmuştu. Önceki standartları temel alarak bu Birlik 2003 yılında yeni bir standart belirlemiştir. Daha sonra Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee for Standardization, CEN), 2006 yılı Mayıs ayında, EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standartlarını yayımlamıştır.

Çok sayıda tercüme şirketi, müşterilerine daha kaliteli hizmet vermek ve onlarla sürekli işbirliği yapabilmek için artık bünyelerinde EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi’ni kurmakta ve bu standardın gereklerini yerine getirdiklerini kanıtlamak üzere de EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi almaktadır. 

EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi, belgelendirme kuruluşları tarafından bağımsız bir şekilde ve yerinde denetim yöntemi ile verilen, çeviriye özgü bir kalite yönetimi sertifikasyonudur. Dünya çapında kabul gören bu belge, Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde bir kriter olarak da aranmaktadır.
Türkiye Çeviri İşletmeleri Derneği tarafından yapılan girişimler sonunda EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. TS EN 15038 numaralı standart, Çeviri Hizmetleri Hizmet Özellikleri olarak 2009 yılı Nisan ayında yayınlanmıştır. Bu standardın amacı, tercüme hizmeti veren firmaların uyacakları hizmet kalitesi koşullarını belirlemektir. Sözlü çeviri hizmetleri bu standardın kapsamına girmemektedir.

Bir tercüme çalışmasının kaliteli olması demek, tercümenin hatasız yapılmış olması ve orijinal metindeki anlamını değiştirmeden korumuş olması demektir. Bu belgeye sahip firmalar, verdikleri hizmetlerin kusursuz olduğuna bu şekilde müşterilerini inandırmaktadır. 

Tercüme firmaları için, verimli çalışmak, performansa odaklı olmak ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek, ancak EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi sayesinde olmaktadır.

Tercüme hizmetleri veren firmalarda en önemli kaynak insandır. EN 15038 standardı sadece tercüme işini yapacak kişilerin değil, aynı zamanda, düzeltmen ve denetimci olarak görev yapan kişilerin de sahip olması gereken beceri ve özellikleri belirlemiştir. EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi’ni kurmanın ve yönetmenin tercüme firmalarına sağlayacağı sayısız yarar bulunmaktadır. Ama en büyük yararı, müşterilerde güven duygusu yaratmasıdır. Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.