ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi


İçinde bulunduğumuz dünyanın sürdürülebilirliğini tehdit eden, günümüzün tartışmasız en büyük problemi olan çevre sorunları ve kirliliği, sanayileşmenin sonucunda iyice hissedilir hale gelmiştir. Önceleri sadece kirlenme olarak algılanan ve uluslararası boyut kazanmadan yerel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla çoğalmış, yerellikten kurtulup tüm dünyanın sorunu olmuştur. İşte bu noktada insanlığın çevreye verdiği zararı azaltmak için çevre standartları, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda çevrenin korunmasına yönelik olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan standart serisine ISO 14000 serisi denilmektedir.

ISO, Çevre Yönetim Sistemi standartlarını ilk olarak 1996 yılında belirlemiştir. 2004 yılında bu standartlarda güncelleme yapılmış ve bugün bu sistem için yapılan belgelendirme çalışmalarında ilgili kuruluşlara ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verilmektedir. 

İşletmeler üretim faaliyetlerini sürdürürken çevresel kaynaklardn bir veya birkaçı kullanmak zorundalardır. Üretim için geçirilen prosesten sonra çevresel atıklar oluşmaktadır. Üretim aşamasında ve sonraasın çevreye dikkat edilmemesi, doğal çevrenin tahrip olması ve yaratılan çevre kirliliği, insan yaşamını ve yaşam kalitesini gittikçe daha fazla tehdit etmektedir.

Bahsedilen bu olumsuz durumların oluşmaması adına ISO 14001, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlar. ISO 14001; bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Zaten bu standardın temel amacı, kuruluşların faaliyetleri sırasında doğal kaynak kullanımı azaltılarak, toprağa, havaya ve suya, kısaca çevreye verebilecekleri zararların en aza indirilmesi için yapılacak çalışmaları belirlemektir.

Aslında sistemi kısaca özetlemek gerekirse, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir ürünün hammadde halinden başlayarak müşteriye sunulması aşamasına kadar olan çeşitli süreçlerdeki çevresel etkilerin tespit edilmesi, bu etkilerin gereken önlemler alınarak kontrol altına alınması ve bu şekilde doğal kaynaklara verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan standartlar bütünüdür. 

İşletmelerine Çevre Yönetim Sistemi’ni entegre eden ve doğru şekilde uygulanmasınu sağlayan firmalar, bunun sonucunda, ülke içinden veya uluslararası alanda akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak bu sistemin belgesini alabilirler. Belgelendirme kuruluşları, görevlendirecekleri denetçiler aracılığı ile gerekli denetimleri yaparlar ve gerekli koşullar sağlanmışsa ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi düzenlerler.

Tüm burada bahsedilenlerin yanı sıra dikkat edilmesi gerek bir başka önemli husus ise, bir kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi standartlarını uyguluyor olması ve bu durumunu kanıtlayacak olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almış olması, bu kuruluşun, ilgili çevre bakanlığının çıkardığı yasa, yönetmelik ve her türlü yasal mevzuatı tam olarak karşıladığı anlamına gelmez. Bu belge, o kuruluşun bütün üretim ya da hizmetlerinde, ilgili çevresel yasal hükümlerini yerine getirdiğini göstermez. Bu konular, ilgili çevre bakanlığının yetki verdiği kuruluşlardan alınacak izin ve lisanlara bağlıdır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.


Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.