ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi


İngilizce Software Process Improvement and Capability Determination ifadesinin baş harflerinden oluşan SPICE, yazılım süreçlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarddır. ULuslararası Standardizasyon Kurumu ve Uluslararası Elektronik Komisyonu (IEC) tarafından ortak oluşturulmuş bir standarddır. Yazılım mühendislerinin yazılım süreçlerini daha kolay ele alabilmesi sürdürülebilirliği temel alan bir standarddır. 

Bu standart bilgi teknolojisi süreç değerlendirme olarak ifade edilebilir.SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesi olarak ifade edilebilir. ISO ve IEC organizasyonlarının ortak çalışması sonucu ortaya çıkmıştır. 

Standard ilk olarak 1993 yılında Yazılım Süreç İyileştirme Modeli olarak kullanılmıştır. Daha sonra ise Yazılım Süreç İyileştirme Ve Yetenek Değerlendirme İngilizce kelimelerin kıslatmasıyla oluşan SPICE olarak adlandırıldı. Standard ilk evresinde yazılım geliştirme amaçlanırken daha sonra proje geliştirme, konfigürasyon yönetimi ve kalite güvenceyi de içine alarak genişletilmiştir.

Süreç iyileştirme, süreç kültürüne sahip olmak isteyen her kuruluş için ilk adımdır. Bütün kuruluşlar değişim çabasındadır ve süreç iyileştirme çalışmaları mutlaka planlaması gereken ve temel bazı verilere dayandırılması gereken bir çalışmadır. Aksi halde başarısız olma olasılığı yüksektir. ISO 15504 standardı, ya da daha çok bilinen adı ile SPICE standardı, bu konudaki en kapsamlı süreç standartlarından biridir.

SPICE, yazılım süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesi olarak tanımlanıyor. SPICE modelinin amacı, birbirinden farklı yazılım süreç değerlendirme modelleri ve yöntemleri için ortak bir prensip kurmaktadır. Bu şekilde değerlendirme sonuçları için ortak rapor elde edilmiş olur.

SPICE modeli, bilgi teknolojilerinde süreç değerlendirme olarak ifade edilebilir. Bu model Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından birlikte geliştirilen bir standarttır. 

Oluşturulan referans model, kaliteli bir yazılım mühendisliği için gereken temel hedefleri en üst seviyede tanımlar. Bunun sonucunda da yazılım elde etme, geliştirme, işletme ve destek anlamında yeterlilik arayan her yazılım kuruluşuna uygulanır. Referans model, şirketin belli bir yapıda olmasını, belli bir yönetim felsefesine sahip olmasını aramaz ve belli bir yazılım teknolojisini veya geliştirme metodolojisini ya da yazılım yaşam döngüsü modelini esas almaz.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.