ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi


Standardın ortaya çıkışı oldukça uzun kabul edilebilecek bir sürece karşılık gelmektedir. Temelinde ise turizm etkinliklerinin son zamanların en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik olayı haline gelmesi gerçeği yatmaktadır. Nitekim geçtiğimiz elli yıllık sürede ulusal ve uluslararası seyahatlerin çok artması, dünya çapında otel sınıflandırmalarının nasıl karşılaştırılacağı sorusunun birçok kamu ve özel sektör ilgilisi tarafından düzenli olarak sorulmasına yol açmıştır.

Bunun üzerine Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization-WTO-) 2001 yılı programında sınıflandırma ile ilgili bir çalışma yapılabilmesi için girişimde bulunmuştur. ISO 18513 standardı turizm faaliyetleri alanında uluslararası özelliklere sahip bir standarttır. Bu standardın hazırlanması sırasında Uluslararası Standartlar Örgütü bünyesinde çalışan Tüketici Komitesi tarafından ciddi bir efor harcanmıştır. Aslında Uluslararası Standartlar Örgütü’nün bu çalışması öncesinde, 1995 yılında Çin’de, Hizmetler, Uluslararası Standardizasyonunda Karşılaşılan Güçlükler konulu bir toplantı düzenlenmiştir.

Asıl amacı beyin fırtınası yapmak olan bu toplantılarda, hizmetler konusunda uluslararası geçerliliği olan bir standart oluşturulması için çalışmalar yapılmış ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde standartlaşmanın neden gerekli olduğu, bir standart belirlenip belirlemenin mümkün olup olmadığı ve böyle bir standardın uluslararası alanda ne kadar uygulanabilir olduğu gibi konular tartışılmıştır.

Daha sonra ise, Dünya Ticaret Örgütü’nün desteklediği ve turizm işletmelerinde standardizasyon konusunda bir takım girişimler yapılmıştır. Akabinde Dünya Turizm Örgütü, sınıflandırma konusunda bir çalışma yapılması gerektiğine karar vermiş ve 2001 yılı çalışma takvimine bu çalışmayı dahil etmiştir.

Tüm bu yıllara yayılan sürecin sonrasında, turizm sektöründe verilen hizmetlerin bir standarda kavuşturulması yönündeki bu çabaların son adımı, ISO tarafından 2003 yılında atılmıştır ve ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı yayınlanmıştır.

ISO 18513 standardının temel prensipleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Kat hizmetleri ve ön büro (işaretler, rezervasyon, terminoloji)
İşaretler: milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir. Sıcak-soğuk su, rahatsız etmeyiniz uyarısı ya da telefon santralinin ve resep-iyonun iç hat numaraları standardlaştırılmalıdır.

Eğitim
Mutfak ve restoran çalışanlarının belirli bir eğitim düzeyinde olmasını ve belirli bir saat eğitim almasını sağlayacak eğitim programlarının oluşturulması ve buna ilişkin standardların belirlenmesi gereklidir.

Güvenlik
Mutfak ve restoran alanında güvenli ve çalışma verimliliğini artıracak bir çalışma ortamını oluşturulmasına ve fiziksel planlamanın gerçekleştirilmesine ilişkin standardlar ortaya konmalıdır.

Voltaj ve elektrik fişleri
Özellikle iş için seyahat eden turistik tüketiciler tarafından önemle vurgulanan bir noktadır. Tüm otellerde bu konularda Standardizasyon sağlanmalıdır

Sağlık (yiyecek ve içecek, güvenlik, eğitim, satın alma)
İşletmelerin hava ve su kaliteleri standart olmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin, mutfak ve restoranların ve çalışanların temizliği, standartlara uygun olmalıdır. Çalışanların giyimleri ortak olmalı, sağlık kontrolleri düzenli yaptırılmalıdır. Mutfak ve restoran alanları güvenli ve verimli çalışmaya uygun olmalıdır. Mutfak ve restoranlarda çalışanların belli bir eğitim seviyesinde olması gerekir. Standart bir satın alma süreci hazırlanmalıdır. Ayrıca tedarikçi firmalar için standart belirlenmelidir.

Performans ve ürün değerlendirme
Otel işletmeleri çalışanların performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme yöntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilmesi gereklidir.

Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı hazırlanırken, dünya çapında var olan sınıflandırma sistemleri ele alınmış, benzer sınıflandırmalara esas olan ortak nitelikler ortaya konulmuş ve otel ve benzeri işletmelerin derecelendirilmesi yapılarak kabul edilebilecek uluslararası asgari kriterler oluşturulmuş, işletmelerin sınıflandırılabilmesi için yöntem ve kuralları belirlenmiştir. Bu şekilde turizm hizmetlerinin serbestçe pazarlanması ve haksız rekabet yaratacak unsurlar ortadan kaldırılmıştır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.