LVD Alçak Gerilim Testi

LVD Alçak Gerilim Testi


Low Voltage Directive, yani Alçak Gerilim Direktifleri 'nin amacı, piyasaya sunulmadan önce elektrik enerjisiyle çalışan tüm cihazlarda tehlike oluşturabilecek durumları belirlemek, mümkünse yok etmektir. Alçak gerilim direktfileri, belli bir volt aralığında kalan tüm elektrikli cihazları ilgilendirmektedir.

Bilindiği üzere Avrupa pazarında ticaret yapabilmek için üretilen ürünlerin CE işaretine sahip olması ve bu işareti ürüne koyabilmek için ürünün birçok kritere uygun olması ve bir dizi testten geçmesi gerekmektedir. Alçak gerilim direktifide, Avrupa pazarında ticareti yapılan elektrikli ürünler içindir.

Elektrikli araça üreten tüm firmalar, eğer ürünleri direktifte belirlenen voltaj aralığında ise, diretktifte yer alan gereklilikleri yerine getirmekle sorumludurlar. Ürünler alçak gerilim yönetmeliğinde belirlenen kriterleri sağlayabiliyorlarsa, ürünlerine CE işareti ekleyebilir ve Avrupa 'da pazarlanabilirler. Bu koşulları sağlamayan ürünler hiçbir şekilde CE işareti alamazlar.

Direktiflere uymayan ve gereklilikleri sağlamayan bir ürüne CE işareti koymanın yaptırımı ağırdır., bu ürünün piyasadan toplatılmasına kadar uzanabilir. AB 'ye uyum çerçevesinde standartlaşma çalışmaları önem kazanmıştır.

Alçak gerilim yönetmeliğine uygunluk için LVD testi yaptıracak firmaların öncelikle standarta uygun üretim faaliyetlerinde süreklilik sağlamaları gerekmektedir. Bu gerekliliği yerine getiren firmalar daha sonrasında teknik bir dosya hazırlarlar ve ardından uygun bir standarda göre değerlendirme yapmaları beklenir. Uygun bir standart yok ise, ürünün güvenliğini ve gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.

İzolasyon Testi, Yüksek Gerilim Testi, Kaçak Akım Testi, Toprak Hattı Süreklilik Testi gibi testler LVD testi kapsamındadır ve LVD testlerinde TS EN 60335 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlarda Güvenlik, TS EN 60204 Makinelerin Elektrik Teçhizatında Güvenlik, TS EN 60950 Bilgi Teknolojisi Cihazlarında Güvenlik, TS EN 60601 Elektrikli Tıbbi Cihazlarda Güvenlik standartları esas alınmaktadır.

Elektriksel testler, ürünlerin üzerinde yapılmaktadır ve daha sonra test sonuçları standartlara uygunluk açısından raporlanmaktadır. Ürünler üzerinde Güç ölçümü, Etiket incelemesi, Sıcaklık deneyi, Kaçak akım deneyi, Elektrik dayanımı, Toprak devamlılığı, İzolasyon direnci, Nemlendirme, Hata koşulları, Isıl dayanıklılık, İç iletkenler için elektrik dayanımı, Yalıtım aralıkları ölçümü, Bilye basınç deneyi, Kapasite boşalması deneyi, In-rushcurrent deneyi, Mekanik deneyler, Bileşen değerlendirmesi (trafo vs.), Elektrik alan ölçümü, EN 50366 deneyi, Denge deneyi, GlowWire ( Kızaran Tel ) deneyi, Flammability ( Alev Almazlık ) deneyi gibi muayene ve testler uygulanmaktadır. 

Birçok parçayle birlikte üretilen yeni ürünlerde, bulunan parçaların çoğunluğunun CE işareti taşıyor olması, yeni üretilen ürüne de CE işareti konulabileceği anlamını taşımaz. Birçok parçadan meydana gelen yeni ürününde aynı testleri tekrar ederek başarılı bir sonuç aldıktan sonra CE işareti alması gerekir.

Kaçak Akım Testi

Kaçak akım testi adından da anlaşılacağı üzere üründe kaçak akım yaratarak hayti tehlike oluşturabilecek durumları önceden belirleye bilmek ve bu sorunları gidermek için yapılan testtir. Elektrikle çalışan cihazların hemen hemen hepsi kendi içerisinde kaçak akım oluşturabilir. Çok düşük gerilime sahip kaçaklar o kadar tehlike yaratmasada, 30 miliamper üzerindeki kaçaklar çok büyük sorun yaratabilirler. Burada oluşacak olumsuz durumları engellemek için önlemler alınmalıdır. Aşırı akım koruması bu önlemlerden biridir. Bir diğeride RCD kaçak akım koruma rölesidir ve insan güvenliği bakımından alınan tedbirlerin en başında RCD kaçak akım koruma rölesi cihazları gelmektedir.

Toprak Sürekliliği Testi – Topraklama Testi

Meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak akım ve gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokmasını önlemek içi n topraklama yapılar. Topraklama, elektriğe karşı insan hayatını koruma da en etkin yöntemlerin başında geldiği için ölçüm periyotlarına mutlaka dikkat edilmelidir.

Ürün üzerinde yapılacak olan Toprak süreklilik testi PE(koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Buradaki amaç, herhangi olası bir elektrik kaçağı anında ürünü kullanan kişi ya da operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Yapıln bu testlerin asıl gayesi herzamani insan yaşamının korunmasıdır. Bunun yanısıra diğer eşyaların herhangi bir hata olasılığında elektriğin verebileceği hasarlara karşı korunması ana fikri oluşturmaktadır. Montajı yapılan her ürün çeşitli testlerden geçmek zorundadır ve güvenlik standartlarını sağlayıp sağlamadığı, elemanların seçiminin, montajının imalatçı verilerine göre yapılıp yapılmadığının, güvenliği etkileyen hasarların olup olmadığının, tehlikeli gövde akımlarına karşı koruma önlemlerinin alınıp alınmadığı, Kablo, iletken ve baraların akım taşıma kapasitesine uygun seçilip seçilmediği vb. konuların kontrolü yapılmalıdır.

Yönetmeliğe göre Süreklilik Testleri, İzolasyon Direncinin Ölçülmesi, Toprak Özdirencinin Ölçülmesi, Topraklama Direncinin Ölçülmesi, Loop Empedans Ölçümü, RCD Testi, PSC (kısa devre akımı) ve PFC (muhtemel kaçak akım) Testlerinin yapılması gerekmektedir.

İzolasyon Yalıtım Direnci Testi

Faaliyette bulunan alandaki elektrik enerjisiyle çalışan ürünlerin kullanıldığı, gerilim oluşturan ve oluşturmayan bölümler rsın muhakka yalıtım yapılması gerekmektedir. Bu can ve mal güvenliği açısından oldukça önemlidir. Özellikle cihazların çalıştığı esnada bu durum önem arz etmektedir. 

Yalıtım belli başlı hesaplamalara göre yapılmak zorundadır. Aksi takdirde can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturur. Bunlardan biri olan izolasyon direnci hesaplanırken, ölçülecek sisteme sabit bir gerilim uygulanarak sitemdeki akım değeri ölçülür ve diğer işlemler yapılır. Yapılan bu test ve ölçümler, elektrik donanımının diğer münferit bölümlerine de uygulanabilmektedir.

Yalıtkan madde denildiğinde, elektriksel anlamda bakacak olursak, kısaca elektriği iletmeyen madde aklımıza gelir. Ancak fazla bilinmeyen bir durum olsada, aslında her maddenin belli bir dayanım sınırı vardır ve bu sınır aşılıktn sonr elektiriği iletmeye başlar. Dielektrik İzolasyon Güç Testi (Breakdown) ve Yüksek Gerilim İzolasyon Testi, izolasyon test metodları arasındadır.

Yüksek Gerilim Testi

Söz konusu elektrik olduğunda yüksek gerilim ve kaçaklar en tehlikeli durumları oluştururarak can ve mal güvenliğini tehdit eder. Bu yüzden elektrikle çalışan makinelerinde elektriği aktara bilecek tüm metal kısımları belli derecede izole eilmesidir. Yüksek gerilim testinin amacıda bu izole edilen kısımların, izole edildiği malzemenin dayanım testinin yapılmasıdır. Konusunda uzman ekip çeşitli akım aralıklarında birçok test yaparlar.

Tüm bu testlerin içerisinde uygulanan en büyük test gerilimi, donanımın beyan edilen besleme geriliminin iki katı kadar bir değere veya 1000 V değere sahip olmalıdır. Uygulanan en büyük deney gerilimi, yaklaşık 1s gibi bir süreyle güç devresinin iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresi kısımlarının arasına uygulanmalıdır.  Deney gerilimine dayanmak maksadıyla imal edilmemiş olan tüm bileşenler ve cihazlar, test deneyi esnasında sistemden ayrılmalıdır.

Eğer bu testler esnasından tahrip edici boşalma durumu olmazsa kuralların sağlanmış olduğu gözlemlenmektedir. Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.