Asansör Periyodik Muayenesi

Asansör Periyodik Muayenesi


Asansör yükleri veya insanları, alçak veya yüksek yerlere dikine indirip çıkarmaya yarayan ve bir platform kabinden meydana gelen makine düzenidir. Asansör, dikey olarak yük ve insan taşımada kullanılan bir araçtır. Asansör, özellikle şehirlerde vazgeçilmez bir araç olmuştur. Şehirlerde gittikçe artan arsa değerleri sonucu daha yüksek binalar yapılması, insanların üst katlara ulaşabilmesi için asansörleri zorunlu kılmıştır. Ayrıca inşaatlarda ve fabrikalarda yük taşıyan asansörler de mevcuttur.

Periyodik muayeneleri yapılmayan asansörlerin kullanılması yasadışı olduğu gibi son derece tehlikelidir. Asansörlerin periyodik muayeneleri yaptırılmaz ise, belediyeler tarafından mühürlenir ve kullanıma kapatılır. Asansör bakımları, aylık olarak asansörün genel durumuna bakılması ve eksiklerinin giderilmesi amacı ile yapılır. Oysa periyodik muayene, asansörün can ve mal güvenliği bakımından kullanıma uygun olup olmadığı açısından yapılan ayrıntılı muayenedir. Periyodik kontrol ile asansöre yapılan bakımlar da kontrol edilmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 2008 yılında Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği çıkarılmıştır. İnsan ve yük taşımak için kullanılan asansörler, hizmete alındıktan sonra, insanların, bütün canlıların ve çevrenin sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde çalışmalıdır.

Yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolleri, bakım ve servis hizmetinin kontrolü, garanti koşulları ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemek amacı ile çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre, asansörler, hizmete alındıktan iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere kontrol edilmek zorundadır. Bu muayeneler, asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumak amacı ile yapılmaktadır.

Her yıl mutlaka yapılması gereken periyodik kontroller, muayene ve test kuruluşlarında görev yapan, makine mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendisleri ya da asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda eğitim almış elemanlar tarafından yapılır.

Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı sırasında, sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari koşulları tespit etmiştir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.