Tarımsal Ürün Belgelendirme

Tarımsal Ürün Belgelendirme


Bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek tarım yapmaktır. Buğday yetiştiriciliğinden meyve sebze yetiştiriciliğine kadar, keçi yetiştiriciliğinden arı yetiştiriciliğine kadar hepsi tarım kavramı içerisinde yer almaktadır.

Bu ürünlerin iyileştirilmesi, nitelik ve niceliklerinin artırılması daha çok ıslah konularını kapsamaktadır. Bu konuda araştırma merkezleri ve fakültelerde çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi tarımın en önemli konuları içerisindedir. Buğdayın una, ekmeğe, sütün yoğurda, peynire, üzümün pekmeze, şaraba işlenmesi tarımın uzmanlık alanları içerisindedir. Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde bu konularda çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve pazara hazırlanması olarak da tanımlana bu dal, tarımın alt dalları arasındadır. Bilim dallarının çoğalması bölünmeden ziyade temel alanın güçlenmesini sağlamalıdır özünde.

Tarım ürünlerinin hem hammadde hem de işlenmiş ürün halinde pazarlanması ekonomi alt dalı içerisinde yer almaktadır. Tarımsal ürünlerin ticaretinden yayıma kadar bütün konular Tarım Ekonomisi bilim dalına dahildir.

Dünya nüfusunun artışıyla birlikte, gıda ihtiyacının giderek artması tarımsal üretimlerde, hedefin nitelikten çok nicelik olmasına neden olmuştur. Tüketicilerin seçiciliğinin artmasıyla, kaliteyi istemesi ve tercih etmesi tarımsal üretimde tarladan sofraya kadar olan zincirde gıda maddelerinin izlenebildiği, her aşamasında gözlemlenmesi ve sonucunda tarafsız ve bağımsız kuruluşlarca belgelendirmesini gerektirmiştir.

Tarım belgelendirmeleri; tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır. Tarım belgelendirmeleri ile üreticilerin kazancı ve rekabet gücü arttığı gibi tüketicilerin sağlığı da korunmaktadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.