Platform Muayene

Platform Muayene


Yüksek çalışma alanlarında çalışma yapılabilmesi için hazırlanmış düzeneklere platform denilir. Asılı erişim donanım, sütunlu çalışma platformu, yükselebilen seyyar iş platformu, hidrolik makaslı platform ya da mekanik teleskopik platform gibi çeşitleri vardır. Kaldırma ve iletme araçları sınıfına giren ve ağır yük altında çalışan araçlardır. Bu yüzden de güvenlik açısından her zaman kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Farklı ihtiyaca göre farklı yapıda platformlar kullanılması uygundur. o an yapılacak yada yapılmakta olan işin gereklerine uygun olarak yüksekte yapılan geçici işler için, uygun bir platform kurulur. Platformların yapılarının ve büyüklüklerinin, yapılacak işin özelliklerine ve taşıyacağı yüke uygun şekilde ve geçişlerin tehlikesiz olarak yapılmasına imkan verecek özellikte olması gerekir.

Yapılacak iş için uygun görülen platform hangi çeşit olursa olsun, bir yandan çalışanların korunması, diğer yandan olası kazalarda işverene düşen sorumluluklar açısından, platformların belirlenmiş dönemlerde bakımlarının yaptırılması önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da, platform muayenesinin yapılmasını zorunlu tutmaktadır. İstenmeyen bir kaza ile karşılaşılması halinde, ilk bakılacak husus, platformun düzenli kontrollerinin yapılıp yapılmadığıdır.

Düzenli muayenelerini yaptırmadan bu platformları kullanan iş yerleri, bunun sonuçlarından birinci derecede sorumlu olacaklardır. Muayeneler sırasında tespit edilmiş ve giderilmiş bir aksaklık, ileride ortaya çıkabilecek daha büyük tehlikeleri önlemiş olacaktır. Muayene ve test kuruluşları tarafından, platform muayenesine başlamadan önce, mutlaka platformun önceden yapılmış muayene raporları üzerinden ilk değerlendirmeler yapılır.

Muayenesi yapılacak pğlatformun daha önceden yapılmış muayenesinde eğer bir aksaklık tespit edilmişse, bu aksaklığın devam edip etmediğinden ya da giderildiğinden emin olmak istenir. Sonra platformun genel kontrolleri yapılır. Arkasından elektrik elemanlarının kontrolleri ve mekanik kontoller yapılır. Sonrasında önce yüksüz olarak fonksiyon testleri yapılır. Daha sonra dinamik ve statik olarak yük kaldırma testleri gerçekleştirilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde, makinaların çeşitlerine göre, kontrol dönemleri, dönemsel kontroller sırasında dikkate alınacak kriterler ve ilgili standartlar açıklanmıştır. Buna göre platform’ların, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse yılda en az bir kere muayene ettirilmesi zorunludur. 

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.