BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi


İnsanların, yaşamlarını sürdürmek ve sağlıklarını koruyabilmek için yeterli ve dengeli miktarda gıdaya ulaşması ve tüketmesi en doğal haklarıdır. Kaliteli beslenme, insanların fiziksel ve ruhsal gelişimini etkilemekte ve sağlıklı yaşam koşullarının ortaya çıkışını sağlamaktadır. Günümüzde beslenme ve sağlık kavramları beraber kullanılmaktadır. İnsan sağlığını direkt etkileyen faktörlerin başında ise gıda ürünleri gelmektedir.

Bir taraftan bilim ve teknolojideki gelişmeler ile gıdaların saklanma sürelerinin artması , yeni üretim ve taşıma tekniklerinin ortaya çıkması gibi olumlu gelişmeler yaşanırken , diğer taraftan ülkemiz ve tüm dünyada gıda kaynaklı sağlık sorunlarının artması gıda güvenliği kavramının ön plana çıkmasına neden oldu.

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu, yani BRC, 1998'de İngiltere'de kurulmuş olup, İngiltere'deki perakendecilik sektörünün yüzde 90'ını temsil eder. Aynı zamanda sayısı 300.000’ i aşan market, mağaza, alışveriş merkezi, yiyecek ve içecek kuruluşuna danışmanlık yapmaktadır.

İlk olarak 1998 yılında denetim standardı olarak yayınlanan bu standart, iki yıl sonra revize edilmiş ve 2002 yılında bir daha revize edilerek, belgelendirme koşulları ilave edilmiştir. 2003 yılına gelindiğinde ise Global Food Safety Initiative kuruluşu tarafından onaylı bir standard olarak kabul edilmiştir.

BRC standartlarının temel amacı, uluslararası alanda kabul görmüş, gıda güvenliği standartlarını kapsayan bir yapı oluşturmaktır. Aynı zamanda dünyada gıda güvenliğinin gelişimine destek olmaktır. BRC standartları hazırlanırken, şekil ve içerik bakımından, gıda üretici firmalarının çalışma yöntemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde gıda güvenlik kriterlerinde ve takip süreçlerinde bir standardizasyon sağlanmıştır.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Standardı, gıda üreten firmalarda minimum hijyen koşullarının sağlanması amacı ile yayınlanmıştır. Bu standara uygunluğun sağlanabilmesi için, gıda sektöründe çalışan firmalar, yönetim sistemlerine HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, İşletme (fabrika) ve çevre standartları, Ürün kontrolü, Süreç kontrolü, Personel yeterliliği ve hijyeni standartlarını da eklemek zorundadırlar.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi almak istediklerinde, başvuru sırasında, standartların belirlediği kategorileri incelemek ve kendileri için en uygun olan kategoriyi esas almak zorundadırlar. Standartlar, gıdanın işleniş şekline göre altı başlıkta kategorize edilmiştir.

Bu kategoriler şunlardır:
İşlenmemiş et ve balık ürünleri (kırmızı ve beyaz et, balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
Üretim (taze ve dondurulmuş meyve ve sebzeler)
Günlük yiyecekler (süt ve süt ürünleri, yumurta)
Pişirilerek dondurulmuş yemek ya da pişirmek için hazır et ve balık ürünleri
Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, unlu mamüller, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı yanında bir de BRC / IOP Teknik Standardı, Ambalaj Malzemeleri standardı bulunmaktadır. BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı olarak da anılan bu standart, perakendeci firmalara ve gıda üreten firmalara, yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu standardın da temel amacı tüketicilerin korunmasıdır.

Saydamlık ve dürüst ticaret anlamında yasal düzenlemelere uygunluğu temin etmek, değerlendirmenin tekrarlanmasını en az seviyeye indirmek, standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek, en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, BRC standartlarının temellerini oluşturmaktadır.

Sistemin gerekleri arasında yer alan Kalite Yönetim Sistemi sayesinde, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı ve BRC ve IOP standardını kurmak ve bu standartları birbirine entegre etmek için fazla çaba göstermek gerekmeyecektir.

HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik bir sistemdir ve BRC gıda yönetim sistemini kurmadan önce hali hazırda kurulmuş olması istenen bir sistemdir. Sağlıklı gıda üretimi için, gıda üreten firmaların sahip olması gereken hijyen koşullarının, çalışanlar, makine ve ekipmanları, ham maddeler, çevre ve benzeri her noktada tespit edilmesini ve bu koşulların sağlanmasını temin eden bir sistemdir. Üretimin her aşamasında, tüketici için sağlık riski oluşturacak nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması esasına dayanmaktadır.

Bu sistemi edinmek isteyen kuruluşlr hali hazırda bir yönetim sistemini uyguluyor olmalıdırlar. Bu arada üretim tesislerinin çevre koşullarının standartlara uygun olması, ürünlerin, süreçlerin ve çalışanların etkin bir şekilde kontrol edilmesi de bu standardın gerekleridir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.