Fabrika Topraklama Periyodik Muayenesi

Fabrika Topraklama Periyodik Muayenesi


Topraklama iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlar için hayati önem taşımaktadır. Elektrik tesislerinde, makine ve ekipmanlarda meydana gelebilecek hata akımları, hem makine ve ekipmanı kullanan operatörün hem de diğer çalışanların yaşamı için riskli durumlar ortaya çıkarabilir. Bu konuda 2001 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde ayrıntılı bilgiler mevcuttur.

Topraklamak, elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır. Topraklama sistemleri fabrikalarda, üretim tesislerinde, binalarda ve çeşitli yapılarda güvenlik sağlama bakımından çok önemli unsurlardan biridir. Bir topraklama sistemi bulunmayan bu yerlerde, insanların güvenliği tehlikede demektir ve kullanılan elektrikli makineler, araçlar ve ekipmanlar büyük zarar görebilir.

Bu yüzden de hem topraklama sistemlerinin kurulması hem de güvenliğin sağlanması açısından bu sistemlerin düzenli ölçümlemelerinin yapılması gerekmektedir. Yapının fabrika, üretim tesisi, bina olması ya da şehirde veya kırsal alanda buunmasına bağlı olarak çok sayıda topraklama ölçüm yöntemi bulunmaktadır.

Eğer doğru bir biçimnde topraklama uygulanmış işe, kaçak akımlar güvenli bir şekilde toprağa yöneltilir ve otomatik olarak elektrik sistemi kapatılır. Bu sayede herhangi bir olumsuz durumda, hem insanların yaşamı hem de makineler korunmuş olur. 

Yapılan işlemlerin doğru bir şekilde uygulanması çok önemlidir ancak düzenli olarak kontrol edilmesi çok daha önemlidir. Fabrikaların topraklama tesisatları, periyodik olarak yılda en az bir defa yaptırılmak zorundadır. Eğer fabrikalarda makineler sık aralıklarla yer değiştiriyorsa, peryodik kontrollerin her altı ayda bir yaptırılması gerekmektedir. Bir başka önemli nokta bu kontrol ve muayene işlemlerinin ve yapılacak ölçümlemelerin mutlaka yetkili elektrik mühendisleri tarafından yapılmasıdır.

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi denetimlerde de aranan muayene ve ölçüm raporları, ancak akredite test ve muayene kuruluşları veya laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş ise kabul görmektedir.

Topraklama tesislerinde önce toprağın elektrik geçirgenliğini belirlemek amacı ile toprak özdirenci ölçülür. Genelde bu ölçümler, direncin toprağın çeşitli derinlikleri için belirlenmesini sağlayan Dört Sonda Yöntemi ile yapılır.

Topraklama tesisleri, bir fabrika işletmeye alınmadan önce, montaj ve tesis aşamalarında, gözle muayene edilmeli ve test edilmelidir. Ayrıca global topraklama sistemi dışında, toprak direnci hesaplanmalı ve sistematik olarak ölçülmelidir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.