GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi


İyi Laboratuvar Uygulama sistemlerinin ortaya çıkması laboratuvarların çoğunluğunun olması gerektiği gibi değil, birçok eksik ve hatalı yöntemler kullanılarak yönetilmesinden kaynaklıdır. Liyakata dayalı olmayan çalışan kadroları, parayla satılan sahte düzenlenen raporlar, araçların yanlış kullanılması gibi kısacası tesis içi yozlaşmadan ötürü geliştirilen bir standarttır.

Bir kalite güvence sistemi olan GLP, laboratuvar içerisindeki aşama aşama her işlem için belli kriterler getirmiştir. Böylece yukarıda bahsedilen olumsuz durumların oluşmasının önüne geçilmiş olunur.

İyi Laboratuar Uygulamaları (İLU), klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlandığı, yürütüldüğü, izlendiği, kaydedildiği, arşivlendiği ve raporlandığı organizasyon süreci ve koşulları ile ilgili bir kalite sistemidir

Türkiye; Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlayabilmek için "İyi Laboratuar Uygulamaları" (GLP) kalite sistemini kurarak kimyasal madde ve ürünlerin güvenilirliği alanında yürütülen klinik araştırmalar dışındaki çalışmalarda GLP kurallarını uygulamak zorundadır. Ülkemizde GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları’nın belgelendirilmesi konusunda, İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesi Yönetmeliği çıkarılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünler, zararlı organizmalar ve eczacılık ürünlerinin kontrolünden sorumludur ve bu alanda faaliyet gösteren test laboratuarlarını belgelendirmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, veteriner ilaçları, zararlı organizmalar, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddelerinin kontrolünden sorumludur ve bu alanda faaliyet gösteren test laboratuarlarını belgelendirmektedir.

Çevre Bakanlığı, Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamına giren madde ve ürünlerin kontrolünden sorumludur ve bu alanda faaliyet gösteren test laboratuarlarını belgelendirmektedir.

Bu şekilde belgelendirilmiş olmaları laboratuvarların, teknik yeterliliklerinin güvenilir bir göstergesi kabul edilir. Bu durum, laboratuvarların hem ülke içinde hem de ülke dışında saygınlığını ifade etmektedir. Belge alan bir laboratuvarın yeterliliğinin resmi olarak tanınması demektir.

Bu sistemi bünyesine kuran ve belgelendiren laboratuvarlar, müşterilerine güvenilir test, analiz ve kalibrasyon hizmeti veriyor demektir. Bu durum müşterilerin laboratuvar seçiminde büyük bir kolaylık sağlar.

Bu sistemin asıl amacı endüstriyel kimyasal madde ve ürünlerin güvenilirlik test verilerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınması için ön şart olan kaliteyi ve güvenilirliği sağlamaktır. Ayrıca kimyasal maddelerin ve ürünlerin sağlığa ve çevreye etkilerinin belirlenmesine yönelik test verilerinin kalitesinin karşılaştırılabilir nitelikte olmasını ve ülkeler arasında kabul edilebilirliğini sağlayarak gereksiz test tekrarlarını, deney hayvanı kullanımını, zaman ve kaynak israfını önlemektir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.