ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


Teknolojideki gelişmeler, üretimin ve rekabetin büyük ölçüde artması, çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine yönelik tehlikeleri daha da artırmaktadır. Özellikle sanayileşmenin ve yeni üretim yöntemlerinin ön plana çıktığı 20. yüzyıl; yoğun makineleşmenin neden olduğu iş kazaları sonucu ölümler ve uzuv kayıplarının arttığı bir yüzyıl olmuştur.

İş kazaları her türlü sektör açısından en önemli problemlerin başındadır. Üzücüdür ki, teknolojinin getirdiği bunca kolaylık ve bunca önleme rağmen halen yılda binlerce iş kazası yaşanmakta ve çoğu ölümle sonuçlanabilmektedir. 

Maalesef ülkemiz bu önlemleri uygulamak açısından oldukça yetersiz kalmaktadır. Türkiye ölümlü kaza sıklığı açısından, 15 Avrupa Birliği ülke ortalamasının 7 katından daha fazla bir kaza sıklığına sahiptir. İncelenen 10 ülke arasında, ölümlü kaza sıklığında Türkiye ve Rusya, Hindistan’ın ardından en yüksek sıklığa sahip ülkeler olarak görülmektedir. 

Bu kapsamda olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan elemanların, çalışma hayatında karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için üstlenecekleri temel görevler şunlar olmaktadır: 

Yüzde 40 civarında büyük bir oranla, hayat kaybıyla sonuçlana iş kazalarında ilk sırada inşaat sektörü gelmektedir. İnşaatı, maden ve metal sektörü izlemektedir. Resmi kuruluşların bu çalışmaları ve yapılan yasal düzenlemeler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda olumlu gelişmeler yaşanırken bir yandan da yeni yönetim sistemleri ve yeni standartlar geliştirilmektedir.

İş kazalarının önlenmesi konusunda yapılan en büyük çalışma ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Bu standart konusunda hazırlık çalışmaları 2014 yılı Nisan ayında Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından başlatılmıştır. Yeni standart aslında yürürlükte olan OHSAS 18001 standardını yerini alacaktır.

Aslında temel prensiplerde OHSAS 18001'den farklı olmayan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, işletmeler üzerinde büyük yük olan iş kazalarını önleme ve meslek hastalıklarının önüne geçme konusunda ciddi bir kazanç sağlayacaktır. Hem işletmeler hem de ülke ekonomisi üzerindeki bu yük, personel yetersizliği, erken emeklilik yüzünden kayıplar ve yükselen sigorta primleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. ISO 45001 standardı, bütün dünyada işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini artırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratmak açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerlerindeki yükü düşürecek gereklilikler içermektedir.

Aynı zamanda bütün dünyada kabul gören ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi sistem yaklaşımlarını izlemektedir ve ISO 45001 standardının ana yapısı, Annex SL adı verilen ve bütün kalite sistemlerinin çatısını oluşturan yapıya uygun kurulmuştur ve 10 maddeden oluşmaktadır.

Hali hazırda uygulanan OHSAS 18001 standardı, ISO 45001 standardı yayınlandığı zaman bugün geçerliliğini yitirecektir. OHSAS 18001 belgesine sahip işletmeler açısından bu belgenin geçerliliği bir süre daha devam edecektir, ancak belli bir süre içinde ISO 45001 belgesine dönüşümün sağlanması gerekecektir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz. Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.