RoHS Belgesi

RoHS Belgesi


RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur.

27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002-95-EC numaralı zararlı
maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönergedir. Kurşun, Kadminyum, Civa ve bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar. Bu yönetmelik Ülkemizde de “EEE Yönetmeliği” adı ile Mayıs 2008’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu direktifle beraber, bazı zararlı maddelerin kullanımının kısıtlaması, 2013 yılında İngiltere iç hukukuna girmiştir. Kısaca RoHS, tehlikeli maddelere ilişkin kısıtlama için kullanılan bir ifade olmuştur.  

Bu yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığını korumaktır. Bu amaçla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımı sınırlandırılmıştır. Yönetmelik bu sınırlandırılmalara tabi olmayacak uygulamaları da ekindeki listede saymıştır. Bunun yanında yönetmelikte, ithal edilen elektrikli ve elektronik eşyaların kontrol altına alınmasına yönelik idari, yasal ve teknik düzenlemeler de yer almaktadır. Keza elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye zarar vermeden geri kazanılması ve yok edilmesinde yönelik esaslar da yönetmelikte düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin ekinde, elektrikli ve elektronik eşya kategorileri ile bu kategorilerin ayrıntılı listesi bulunmaktadır. Yönetmelik bu kategorilere giren bütün elektrikli ve elektronik eşyaları, elektrik ampullerini, evlerde kullanılan aydınlatma araçlarını, oyuncak, eğlence ve spor ekipmanlarını, otomatik satış makinelerini, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon ekipmanlarını kapsamaktadır.

AB verilerine göre, hali hazırda elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının, tüm atıkların % 4’üne ya da yıllık 6.5 milyon tona tekabül ettiği tahmin edilmektedir. Bu durum hem tabiatı kirletmekte hem de dünyanın daha az gelişmiş bölgelerine teknoloji akışını engellemektedir.

RoHS öncesi çıkan WEEE Direktifi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ayrı toplanmasını ve geri kazanımını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, üreticilerin ürünlerinin ömrünü tamamlama aşamasından da sorumlu tutulmaları esasından hareketle, söz konusu üreticilerden ürünlerini geri kazanım, geri dönüşüm ve parçalanabilirlik olanak larını değerlendirerek tasarlamaları beklenmektedir

EEE Yönetmeliği’ne göre üretici firmaların ürettikleri elektrikli ve elektronik cihazlarda, yukarıda sayılan kadmiyum dışındaki elementlerin kullanım oranı binde birin altında olmak zorundadır. Kadmiyumda ise bu oran onbinde birdir. Firmalar bu oranları geçen bir üretim yapamazlar. Bu oranların analizinde çok özel analiz cihazları kullanılır.

Üretici firmalar ayrıca, yönergeye göre, müşterilere sunulan ürünlerin istenilen kriterleri sağladığına yönelik bilgi ve belgeleri, beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler. Yine üretici firmalar yılda bir kere Şubat ayı sonuna kadar, ürünleri ile ilgili uygunluk beyan formu hazırlamak ve Çevre ve Orman Bakanlığı’na vermek zorundadır.

Üretici firmalar, ürettikleri elektrikli ve elektronik ürünlerde, yukarıda açıklanan kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış elementlerin olup olmadığını kanıtlamak amacı ile analizler yaptırmak zorundadırlar. RoHS Belgesi, bu analizlerin sonucuna bakılarak verilen bir belgedir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.