ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi


Atmosferde kızıl ötesi ışınları absorbe edebilen gaz bileşimlerine sera gazı diyebiliriz. Bu, sera gazının atmosferdeki ısıyı tutması ve hapsetmesi anlamına gelir. Bu şekilde sera gazları atmosferdeki sıcaklığı artırırlar ve sera gazı etkisi ile küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliğine neden olurlar.

Endüstri devriminden beri, insan faaliyetleri sonucunda atmosferdeki sera gazlarının miktarı artıyor, sera etkisi ile Dünya yüzeyi ısınıyor ve iklim değişiklikleri yaşanıyor. Ne yazık ki insan faaliyetleri bu gazların ciddi miktarlarda artışına sebep oluyor. Sera etkisi yaratan bu gazlar, yüzde 70’lere varan oranda su buharı, en çok yüzde 25 civarında karbon dioksit, en çok yüzde 9 oranında metan ve en çok yüzde 7 oranından ozondur. Bunlar doğal yollardan oluşmaktadır.

Bunun yanısıra insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda, bu gaz seviyelerinde inişler ve çıkışlar olur. Ancak bu oranlardaki aşırı dalgalanmalar sera gazlarının etkisini gittikçe kaybettirmekte, bu da yeryüzü için kötü sonuçlara neden olabilmektedir. 

Tüm bunların bir sonucu olarak iklim değişiklikleri oluşmaktadır. İklim değişikliklerinin, bir taraftan insanlar üzerinde diğer taraftan doğal sistemler üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Bu da kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerde tehlike yaratıyor. Bu nedenle dünya atmosferinde bulunan sera gazı yoğunluk değişimlerinin sınırlandırılması yönünde, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel girişimler yapılmakta ve uygulanmaktadır.

Sera gazına yönelik bu tür önlemler, sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına, izlenmesine, rapor edilmesine ve doğrulanmasına yöneliktir. Bu önlemler içinde uluslararası düzeyde en büyük çalışma ISO 14064 standartlarıdır. ISO 14064, hem sanayi şirketlerine hem de devlete, sera gazı salınımlarını düşürmeye yönelik programlar geliştirmeleri için bir dizi araç sunmaktadır. Bu sistem aynı zamanda şirketlerin emisyon ticareti şemasına uygun faaliyet göstermelerine de yardım etmektedir.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartları, iklim değişikliğinin en büyük düşmanı olan sera gazlarının hesaplanması, doğrulanması ve azaltılması amacıyla uluslararası standartlar organizasyonu tarafından 2002 yılında çalışmalara başlanıp, 2006 yılında 45 ülkeden 175 uzmanın katılımı ile yayınlanmış olup 3 bölümden oluşmaktadır.

Sanayi şirketleri için uluslararası standartlara göre çalışmak, piyasa üstünlüğü sağlar, güvenilirliği artırır ve şirketin çevre dostu olduğunu, bu şekilde faaliyet gösterdiğini ortaya koyar. Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından çıkarılan ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartları, gönüllü olarak sera gazı emisyonlarının düşürülmesini amaçlamaktadır ve tarafsız bir politikaya sahiptir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.