FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


Dünya ticaretinde sınırların giderek ortadan kalktığı, tüketicinin her gün biraz daha fazla bilinçlendiği günümüzde, gıda güvenliği göz ardı edilemez bir kavram olmuştur. Bu nedenle tüketiciler gıda maddesi satın alırken, aldıkları gıdanın ne kadar güvenli olduğunu da sorgulamaktadırlar.

Varlığımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan en temel ihtiyaçlarımızın başında beslenme gelmektedir. Yıllar süren tecrübeler sonucu insanlar artık ‘güvenli’ gıda tüketme gereksinimi duymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, gıda ve su kaynaklı ishal rahatsızlıkları yılda yaklaşık olarak 1,9 milyonu çocuk olmak üzere 2,2 milyon insanın ölümüne sebep olmaktadır.

Birçok ülke kendi yasal gerekliliklerini, güvenli gıda üretmek için ihtiyaçları ve müşteri memnuniyetini de göz önünde bulundurarak, farklı gıda güvenliği standartları oluşturmuştur. Çok uluslu firmalarda ve farklı ülkelere ihracat yapan şirketlerde bu çeşitlilik kavram karmaşasına ve dokümantasyon yoğunluğuna yol açmıştır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı bu kavram kargaşasını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.

Günümüzde bütün gıda işletmeleri için en önemli konu gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. Gıda işletmeleri bir şekilde gıda güvenliği tehlikelerini tanımladığını ve kontrol ettiğini kanıtlamak durumundadır. Bunu da uluslar arası alanda kabul gören gıda güvenliği standartlarına uygulayarak sağlamaktadırlar. Gıda güvenliği konusunda en son standart Eylül 2005’te yayınlanan ISO 22000 standardıdır.

FSSC 22000 sistemide, ISO 22000 standartının üzerine kurulmuş bir belgelendirme sistemidir. Ayrıca içeriğinde PAS 220 standardı da yer almaktadır. Bu standart, Danone, Nestle, Unilever ve Kraft firmaları başta olmak üzere birçok belgelendirme kuruluşunun ortak çalışmasıdır ve uluslararası gıda standardı olarak kabul edilmektedir. 

Bugün bütün dünyada kabul gören FSSC 22000 gıda güvenliği standardının 2017 yılında dördüncü güncellemesi yapılmıştır. Bugüne kadar geliştirilen gıda güvenliği standartlarının hepsi de ihtiyacı tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için FSSC 22000 standardı değişen dünya koşullarına ayak uydurmak açısından mükemmelliğe ulaşmada çok önemli bir boşluğu doldurmuştur. Aslında birçok konuda olduğu gibi gıda güvenliği sistemlerinde de gelişim ve değişim süreklilik göstermektedir. Bu açıdan FSSC 22000 standardı dördüncü versiyonu bugün için en gelişmiş gıda güvenlik standardıdır.

Lokasyon ve hacim farketmeksizin bütün gıda ürünü, gıda içeriği ve gıda ambalaj malzemeleri üreten işletmeler FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve yönetebilir. FSSC 22000 standardı, işletmelere başarılı bir gıda güvenliği kültürü getirmesi yanı sıra etkin bir yönetim sistemidir ve işletmelerin belgelendirilmesinde önemli bir araçtır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, varolan ISO 22000 ve PAS 220 standartlarının uygulanması üzerine kurulmuştur ve bugünlerde yerli ve yabancı gıda üretici firmaları ve perakendeci firmaların talepleri doğrultusunda FSSC 22000 belgelendirme çalışmalarına olan talep artmıştır.

Gıda üretici firmalarının gıda güvenliği gereklilikleri, belgelendirme firmaları hakkında gereklilikler, FSSC 22000 akreditasyon kuralları, paydaşlar için kurallar, FSSC 22000 sisteminin temel yapısını oluştururlar.

FSSC 22000, gıda üreten firmalar ve perakendeci firmaların, özellikle ISO 22000 ve PAS 220 standart gerekliliklerini uygulamalarını hedef almıştır. Ayrıca şu konulara da vurgu yapmaktadır: yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulması, müşteri gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve verimli bir personel yönetiminin sağlaması.

Binaların yapısı ve yerleşimi, çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi, yardımcı tesisler (hava, su ve enerji kaynakları), atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri, ekipman uygunluğu, temizliği ve bakımları, satın alınan malzemelerin yönetimi, çapraz bulaşmayı engellemek için alınacak önlemler, temizlik ve sanitasyon, haşere kontrolü, çalışanların hijyeni, yeniden işleme süreçleri, ürün geri çağırma süreçleri, depolama süreçleri, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve gıda savunma PAS 220 standardının temel konularını oluşturmaktadır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.