Azotex Güvenli Tekstil Sistemi

Azotex Güvenli Tekstil Sistemi


Birçok farklı yapıda bulunabilen azo boyar maddeler, genellikle tekstilde kullanılmaktadır. Bu maddelerin bazıları kanserojen etki gösterebildiği için oldukça tehlikeli olabilmektedirler. Bu nedenlerde bu maddelerin çok sıkı denetim ve belli bir standarda uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

AB ülkeleri bu konuyla ilgili olarak 24 kanserojen madde türünün deri ve tekstil ürünlerinde kullanımını yasaklamıştır. Bunun yanında tekstil sektöründe kullanılan diğer bazı boyalar ise, insanlar üzerinde zararlı etkisi olan boyalar olarak sınıflandırılmıştır. Bunların içinde yirminin üzerinde boya alerji etkileri bakımından, dokuz boya ise kanser yapıcı özellikleri bakımından sınıflandırılmıştır. Bu boyalar, uzun süre ciltle temas etmesi durumunda, deri tarafından emilmektedir.

 

Azotex, tekstil üretiminde, ürünlerle alakalı iş akışlarındaki hammaddelere, ara ürünlere ve nihai ürünlere yönelik, sağlıklı ve güvenli üretim test ve sertifikalandırma gerçekleştirilebilmesi amacı ile hazırlanmış özel bir Standart sistemidir. Bu sistem Azo boyar kontrolleri, Global Organik Tekstil ve Ekoteks standartlarının birleştirilmesi düşüncesi ile geliştirilmiştir. 

Mevzuatlar gereği belirli miktara kadar sınırlandırılmış, yasaklanmış, sağlık fonksiyonlarını etkileyecek veya bozacak kimyasal içeriği kontrol etme ve kontrol altına alma gereklerini kapsamaktadır.

Azotex Güvenli Tekstil Sistemi, tekstil ürünlerinin zararlı madde içerip içermemesine yönelik yapılan testler ile, tekstil firmalarına üretim süreçlerinde destek vermekte ve bu destek ile insan sağlığı açısından güvenlik ortamı oluşturmuş olmaktadır.

Azotex standartları, tekstil üretiminde istenmeyen zararlı içerik ve yapıdaki maddeleri tanımlar. Ayrıca bu maddelerin tespit edilmesi için, uluslararası kabul görmüş standartlar kullanarak test kriterleri ve metotları ortaya koyar.

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yasal düzenlemeler, tekstil ürünlerinin zararlı maddeler içermemesi konusunda çeşitli hükümler taşısa da, Azotex Güvenli Tekstil Sistemi standartları, bu yasal düzenlemelerin kapsamının üstünde bir kontrol ve güven sağlamaktadır. Çünkü Azotex standartları, ekolojik denge açısından sağlıklı ürünlerin üretim ve pazarlanması için, bunun yanında ürünlerin kendi standardının öngördüğü kriterlere uygunluğunun tespit edilmesi için gerekli kontrollerin yapılmasını da zorunlu kılmaktadır.

Azotex Güvenli Tekstil Sistemi standartlarına uygun üretim yapan, tekstil firmaları, hazır giyim firmaları, kumaş üreticileri, tekstil ithalatı ve ihracatı yapan firmalar, ayakkabı imalatçıları ve bunlara benzer alanlarda faaliyet gösteren firmalar, istedikleri takdirde, Azotex Güvenli Tekstil Sistemi Belgesi alabilirler. Belgelendirme çalışmaları için önce firmada Azotex testleri yapılmaktadır.

Yasal düzenlemelerin kabul ettiği sınırlar içinde olan ürünleri için raporlama sonuçları olumludur ve firmaya Azotex Güvenli Tekstil Sistemi Belgesi verilir. 

Yapılan testlerin sonucu negatif çıkan ürünlerin içeriğinde ilgili kimyasallar tespit edilmemiş demektir. Bu kategoride de raporlama sonuçları olumludur ve firmaya Azotex Güvenli Tekstil Sistemi Belgesi verilir.

Yapılan testlerin sonucu pozitif çıkan ürünlerin içeriğinde yasal düzenlemelerin kabul ettiği sınırların üzerinde ilgili kimyasallar tespit edilmiş demektir. Bu kategoride raporlama sonuçları olumsuzdur ve firmaya Azotex Güvenli Tekstil Sistemi Belgesi verilmez.

Yasal düzenlemeler, tekstil ürünlerinde, insan sağlığını etkileyecek veya bozacak kimyasal içerikleri kontrol etme ve kontrol altına alma gereklerini içermektedir. Buna göre, hangi miktarlara kadar kimyasalların kabul edileceği, hangi durumlarda yasaklanacağı yasal düzenlemeler içinde yer almaktadır.

Çoğu tüketici dikkat etmesede, tüketici açısından tekstil konusunda güven çok önemlidir. Deriyle uzun süre temas edecek olan tekstil ürünlerin kanserojen olabilme ihtimali yada alerjik durumlara yol açabilme ihtimali vardır. Azotex standartları, tekstil üretiminde, üretimin çeşitli aşamalarında, ham maddeler, ara ürünler ve nihai ürünlere yönelik, sağlıklı ve güvenli üretim yapılmasını sağlayacak, test ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile hazırlanmış özel bir standarttır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.