HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi


İnsanların gelişip büyümeleri, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek duydukları ihtiyaçların başında gıdalar ve su gelmektedir. Günümüzde dünya nüfusundaki hızlı artış, ürün ve servislerin ticaretinin globalleşmesi, iklim değişikliklerine paralel olarak gıda kaynaklarındaki azalma ve enerjinin verimli kullanım ihtiyacı, yabancı yatırımların artması, tüketici güvenliğinin sağlanması, çevresel koruma ve sosyal sorumluluklar, yeni icatlar ve teknolojilerin gelişmesi, gıda sektöründe uluslararası standartlara olan talebi sürekli olarak arttırmaktadır.

Gıda güvenliğinde uluslararası kabul görmüş bir sistem olan HACCP; kelime anlamı olarak İngilizce "Hazard Analysis Critical Control Points – (Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktaları) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir "Gıda Güvenliği ve Risk Yönetim Sistemi" dir.

HACCP Sistemi ile, bir gıda zincirinde hammadde üretimi temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen, sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilerek tüketiciye sunulması sağlanır.

Tüm sistemler gibi, HACCP’de; fonksiyonları birbirine bağımlı olan, birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen, kendine özgü kurulu mekanizmaları bulunan, izlenebilen, denetlenebilen organize ağ-yapılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, yönetim ve işgücünün tam katılım ve uyumu esastır. Aynı zamanda çok disiplinli çalışma alanına yayılmış bir uygulamadır. Üretim, mikrobiyoloji, kimya, veterinerlik, ilaç, halk sağlığı, çevre sağlığı, mühendislik, gıda teknolojisi gibi bilim dallarının bir arada çalışmasını gerektirir.

Güvenli bir gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini belirleyen HACCP standardı, ilk olarak 1959 yılında Amerikan ordusu ve astronotlar için sıfır hatalı ve güvenli gıda üretmek amacı ile NASA tarafından tasarlanmıştır. Daha sonra 1970’li yıllardan itibaren, bu standartlar, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA, Food and Drug Administration) tarafından yasal denetimlerde referans olarak kullanılmaya başlanmıştır.

1963 yılında ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından güvenli gıda üretimi prensipleri yayınlanmıştır. Bu şekilde önceleri sadece Amerika’da uygulanan HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere kısa sürede diğer ülkelerin de dikkatini çekmiştir. 1993 yılında Avrupa Birliği ülkeleri için Gıda Maddelerinin Hijyeni Direktifi yayınlanmış ve bütün gıda üretimlerinde HACCP standardı zorunlu hale gelmiştir.

TSE tarafından yayınlanan TS 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayanmaktadır. Bu standart aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemi ve GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi standartlarını da esas almıştır. TS 13001 standardı, bu üç ana unsurdan meydana gelen sistemin kurallarını kapsamaktadır. HACCP Belgesi, bugün kamu ihalelerinde istenilen belgelerden biridir.

HACCP standartlarına uygun üretim yapan firmalar her şeyden önce müşteri güveninin artmasını sağlamış olurlar. Müşteriler, aldıkları gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olurlar. Firmanın marka ismi ve imajı güçlenmiş olur. Firma aynı zamanda yasal denetimlere karşı hazırlıklı olur ve bu denetimleri sorunsuz olarak geçer.

İnsanların sağlığını riske sokacak kritik noktalar, zamanında kontrol altında tutulduğundan, buna bağlı olarak ürün kalitesi de yükselmiş olur. Bu da firmaya rekabet avantajı kazandırır ve yeni pazarlara açılmasına fırsat verir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.