Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü


Bir işyerinde sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için belli kriterlerin bir araya getirilmesi ve bunlara uyulması gerekmektedir. Çalışanların sıcaklık, nem, hava akımı gibi etkenlerden rahatsız olmayacağı bir düzeyde çalışama ortamı oluşturmak termal konfor için esas unsurdur. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir.

Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür. Çalışma ortamının yukarıda sayılan sıcaklık, hava akımı ve nem gibi faktörlerin çalışanı rahatsız edebilecek düzeyde olması hem iş verimliliği açısından, hem de iş güvenliği ve sağlığı açısından olumsuz durumlar oluşturur. Hava sıcaklığı, havanın nemi, hava akım hızı ve termal radyasyon termal konfor açısından incelenen temel konulardır.

Öncelikle kuru termometre kulanılarak çalışma ortamının sıcaklık ya da soğukluk ölçümü yapılır ve havanın sıcaklığı belirlenir. daha sonra çalışma ortamındaki havanın nemi hesaplanır ve genel yaklaşım, bir iş yerinde bağıl nem oranının yüzde 30 ile 65 arasında olmasıdır. Ölçümler higrometre kullanılarak yapılır. 

Daha sonra hava akım hızı ayarlanı ve ölçümler anemometre kullanılarak yapılır. Sonra olarak glob termometre kullanılarak termal radyasyon hesaplanır.

Termal konfor söz konusu olduğunda, genel manada her ne kadar sadece sıcaklık akla gelse de durum bundan çok farklıdır ve termal konfor bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem, hava akış hızı ve radyan sıcaklık niceliklerinin aynı andaki etkisi, hissedilen sıcaklık yani efektif sıcaklık tanımını ortaya çıkarmıştır.

Termal konforu etkileyen yalnız yukarıda sayılan durumlar değildir. Termal konforu etkileyen yapılan işin niteliği (işin ağır veya hafif olması), çalışanın fiziki yapısı (şişman veya zayıf olması). çalışanın cinsiyeti (erkek veya kadın olması), kişinin sağlık durumu (sağlıklı ya da sağlıksız olması), çalışma sırasında giyinme durumu (iş için uygun kıyafetler giyilmesi veya giyilmemiş olması) gibi bir çok etkende son derece önemlidir.

Tüzüğe göre kapalı çalışma ortamlarındaki sıcaklık ve nem oranının, yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı olması gerekmektedir. Test kuruluşları bu amaçla iş yerlerinde ısı ve nem ölçümleri yapmakta ve firmaların, çalışma koşullarını revize etmelerine yardımcı olmaktadır. Yapılan sıcaklık, nem ve basınç değerleri ölçümleri, yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Termal konfor ölçümleri uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması gerekli olan işlemlerdir. Nitekim teknolojinin de katkısıyla son sistem cihazların kullanılarak yapıldığı bu ölçümlerde büyük özen gösterilmesi esastır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.