Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü


Esasında, insanı rahatsız eden anlamsız ve yüksek seslerin tamamı gürültü olarak adlandırılabilir. Gürültüye uzun süre maruz kalan çalışanlar hem psikolojik hem de fiziksel sağlık sorunları yaşayabilirler. özellikle işitme ile ilgili sağlık sorunları işyerin içerisindeki gürültünün en fazla sebep olduğu sorunlardandır.

Bir işyerinde gürültünün çalışan sağlığını etkileyecek düzeyde fazla olduğunu anlamak için özel olarak tasarlanmış cihazlar vardır. Bu cihazlar ortamdaki gürültüyü ya da belli bir kişinin maruz kaldığı gürültüyü ölçebilir.

Ülkemizde, çalışanların, 8 saatlik bir iş gününde, maruz kaldıkları gürültünün ortalaması, kulak koruyucu donanım kullanılsın ya da kullanılmasın, 87 desibeli geçemez. Yani, bu gürültü seviyesi ortamdaki gürültü seviyesi değil, kulağa ulaşan gürültü seviyesidir. Diğer bir deyişle, bu hesaplanırken, eğer bir kulak koruyucu kullanılıyorsa, onun koruyucu etkisi de hesaba katılmalıdır.

Gürültü düzeyi 85 desibelı aşan işlerde bir çalışan günde en çok 7,5 saat çalıştırılabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 2013 yılında, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, gürültü seviyesi yüksek ortamlarda çalışan kişilerin, gürültüye maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için gerekli olan asgari gerekleri tespit etmek amacı ile çıkarılmıştır. 

En düşük maruziyet eylem değerleri, en yüksek maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri bu yönetmelikte yer almaktadır.
İşverenler, çalışma ortamlarında yaptıkları risk değerlendirme çalışmaları ile, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeylerini tespit etmek ve risk değerlendirme sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırmak zorundadır.

Gürültü ölçümünde uygulanacak yöntem ve kullanılacak araçlar, maruziyet süresine, ölçülecek olan gürültünün niteliğine, çevresel faktörlere ve ölçüm aracının niteliklerine bağlı olarak tespit edilecektir. Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi için, bu araçların, yönetmelikte yer alan maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin geçilip geçilmediğini ölçebilecek nitelikte olması gerekir. Ölçüm ve değerlendirme sonuçları, gerektiğinde iş müfettişlerinin denetimlerinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

Risk değerlendirme sonuçları neticesinde, ortam gürültüsü maruziyet ölçümü, dozimetrik gürültü maruziyet ölçümü, gürültü haritası çıkartılması gibi testlerde gerekebilir Olağan çalışma koşullarında, sekiz saatlik bir çalışma süresinde çalışanların maruz kaldığı gürültünün ortalaması, maruziyet etkin değerlerini göstermektedir.

Eğer yapılan tüm ölçümlerden sonra çıkan sonuçlar, çalışma ortamının olması gereken değerlerden yüksek gürültüde faaliyet ettiğini gösteriyorsa, işverenin bu değerleri istenilen seviyeye düşürene kadar tek bir işçiyi dahi çalıştırmaması gerekir. Çıkan raporlara göre gereken alanlarda düzenlemeler yapıldıktan ve gürültü seviyesi maksimum seviyenin altına çekildikten sonra, işyeri faaliyetlerine kaldığı yerden devam edebilir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.