Koronavirüs Sertifikasyonu

Koronavirüs Sertifikasyonu


Yaşanmakta olan COVID-19 salgını, İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne dünyanın en büyük mücadelesi olmuştur. Can kayıplarının milyonlarca olması ihtimal dahilindedir. Diğern yandan karşılaşılan iş kayıpları ise küçümsenmeyecek boyutlardadır. Yasal sistemler de büyük tehdit altındadır. Sözleşmeler yerine getirilmemekte, iflaslar birbirini izlemekte ve adli hizmetler gecikmeli verilmektedir.

Aslında karantina düzenlemeleri insanların anayasal özgürlüklerini de tehdit etmektedir. Herşeyin yolunda gitmesi, büyük ölçüde işletmelerin kriz koşulları ile ne kadar baş edebildiklerine bağlıdır. İşletmelerin bugün için karşılaştıkları en acil sorun, nakit akışlarını doğru yönetebilmektir. Bunun için de koronavirüs salgınına rağmen faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar.

Kısaca COVID-19, koronavirüs salgını, tedarik zincirlerinin kırılması, nakit akışlarının kesilmesi ve üretim ve hizmet faaliyetlerinin durması bakımından, yani işin kısmen veya tamamen bozulmasına yol açan lojistik hizmetlerinin sürekliliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bununla birlikte işletmeler, bir süre faaliyet dışı kaldıktan sonra, kaldıkları yerden devam etmek ve virüs bulaşmasını önlemek için sıkı önlemler almak zorundadır. Bu normalleşme döneminde sağlık, güvenlik, hijyen, sanitasyon ve enfeksiyon kontrolüne odaklanmak zorundadır. Diğer yandan işletmeler çalışmaya devam edebilmek için yürürlükte olan tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymak zorundadır.

Bütün bu ihtiyaçları karşılayacak ve mormalleşmeyi sağlayacak gereklilikler, koronavirüs sertifikasyon programı ile işletmelere sunulmaktadır. Bu prosgramın gereklilikleri, işletmelerin COVID-19 koşullarında faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

Koronavirüs sertifikasyonu, hem üretim hem de hizmet firmaları için geçerlidir. Ancak belli bir sektörün hijyen ve enfeksiyon kontrolüne yönelik özel gereklilikleri, sertifikasyon çalışmaları sırasında ilave gereksinimler olarak ele alınmaktadır.

Koronavirüs sertifikasyon programı uygulanırken, öncelikle işletmenin faaliyet alanına yönelik iç ve dış problemler belirlenmekte, çalışanların ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınmakta ve planlanan veya gerçekleştirilen faaliyetler ele alınmaktadır. Bu program, işletmenin kontrolü veya etkisi dahilinde, performansını etkileyecek faaliyetler, ürünler ve hizmetler içermektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, koronavirüs sertifikasyonu hizmetleri de verilmektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.