RoHS Belgesi

RoHS Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


Günümüzde tüketicinin de bilinçlenmesiyle birlikte, sektör faretmeksizin üretim yapan tüm firmalar, çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim konusunu öncelikli prensipleri olarak benimsemişlerdir. Günlük yaşamda kullanılan pek çok üründe, farklı elementler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları hem insan sağlığına hem de çevreye olumsuz etki ederler.

Örnek vermek gerekirse, televizyon kumandaları, aküler, piller, televizyonlar, radyolar gibi gündelik yaşamda nerdeyse herkesin kullanıp gün boyu temas ettiği daha birçok ürün, içeriğinde tehlikeli elementler barındırmaktadır. Bu ürünler insan yaşamında hemen hergün kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra pek çok oyuncakta bu elementleri içermektedir.

Kadmiyum, kurşun, civa, krom (+6 değerlikli), polibromürli bifenil ve polibromürlü bifenil eterin, bu cihazların içeriğinde bulunan ve hem çevreye hem insan sağlığına olumsuz etki eden elementlerdir.

Geçte olsa, AB konseyi burada ki büyük sorunun farkına varmış, 15 yıl kadar önce bu elementlerin kullanımına kısıt getirecek olan bir direktif yayınlamıştır. RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), zararlı maddelerin kullanımını kısıtlayan ve zararlarını önleyen bir direktiftir. RoHS direktifi ile üretici firmaların kontrol altına alınması hedeflenmiştir.

Bu gelişmelerin birkaç yıl sonrasındai ülkemizde de RoHS direktifini temel alan bir yönetmelik olan, "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte yer alan zararlı maddelerin bazılarının kullanımı tamamen yasak olup, bazılarıda sınırlandırılmıştır.

Teknik olarak RoHS belgesi için gereken tek şey, akredite olan bir belgelendirme kuruluşuyla anlaşıp, belgelendirme başvuru formunu eksiksiz ve hatasız doldurarak kuruluşa teslim etmektir. Ancak öncesi ve sonrasında firmanın yapması gereken bazı şeyler vardır.

Öncelikle teknik dosyanın hazırlanması gerekmektedir. Sonrasında akredite olmuş laboratuvarlarda firmanın üretimin yaptığı ürünler incelenir. Gerekli testler yapıldıktan sonra söz konusu ürün dahilinde yasaklanmış maddeler bulunmamışsa veya kullanımı belirlenen sınırların içinde kalmışsa, üretici firma RoHS Belgesi alamaya haz kazanır. Laboratuvarlarda yapılacak çalışmaların sonuçları teknik dosya içine konularak bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır. 

Daha sonra akredite olmuş ve başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, laboratuvar analizlerininde bulunduğu teknik dosya üzerinden çalışma başlatırlar ve laboratuvarlarda düzenlenmiş test ve analiz sonuçlarının RoHS direktifi (yani EEE Yönetmeliği) uygunluğunu değerlendirirler. Firmanın belge almayı hak ettiğine ikna olunursa RoHS Belgesi düzenlenir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.

 Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.