ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


Birçok sektörde tedarik zinciri halkalarında doğabilecek kopmalar veya güvenlik problemleri, kuruluşları olumsuz etkilemektedir. Bu tür kuruluşlar tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesi ve bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Gelişen teknoloji ve ekonomik yapıyı entegre etme faaliyetleri ile beraber görülmektedir ki işletmenizde ki tedarik zincirini kontrol altına alıp sistemin öngördüğü yapıyı oluşturmanız halinde maliyetleriniz azalmakta ve bunun sonucunda ürün kalitenizi arttırmanıza yardımcı olduğu gibi beraberinde müşteri memnuniyetini de beraberinde getirmektedir.

ISO 28000 tetkiki, tedarik zinciri güvenlik yönetim sisteminin işletme süreci olarak yönetilmesine ve etkinliğinin ölçülebilmesine ve geliştirilmesine olanak verir. Bu, kaynakların yüksek risk endişesi olan alanlara odaklanması anlamına gelir. Uluslararası standartlara karşı değerlendirmek de mümkündür. 

Kuruluşunuzun, güvenlik yönetimini pek çok diğer işletme faaliyetlerine bağlamasına da yardım eder. ISO 28000 tetkikimiz, malların tedarik zinciri boyunca nakliyesi dahil olmak üzere tedarik zincirinizi etkileyen kuruluşlar tarafından kontrol edilen veya yönlendirilen tüm faaliyetlere bakacaktır.

Başvuru sırasında gerekli olan tek evrak ise sadece belgelendirme kuruluşundan alınacak olan ve eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması gereken başvuru formudur. Belgelendirme kuruluşları bu başvuru formunu aldıklarında bir denetçi atarlar ve önce bu sistem dokümanları üzerinden bir inceleme çalışması başlatırlar. Bu birinci aşama denetimdir. Bu denetim sırasında, hazırlanan dokümanların, ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını karşılamadığı veya eksik kaldığı tespit edilirse, bu durum yazılı olarak şirkete bildirilir ve eksiklerin tamamlanması istenir. Ama bir eksiklik görülmemişse bu durumda belgelendirme kuruluşu ikinci aşama denetimi başlatır. Bu denetim şirketin çalışma ortamında yapılır ve faaliyetlerin sistem standartları çerçevesinde yapılıp yapılmadığı incelenir. Sonunda denetçiler tarafından bir rapor hazırlanır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.