การตรวจสอบสายดิน

การตรวจสอบสายดิน


กล่าวง่ายๆคือเป็นวิธีการเชื่อมต่อตัวเครื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเข้ากับระบบสายดินที่ฝังอยู่ในพื้นดินด้วยตัวนำเพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหล หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเกิดขึ้นและเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายกราวด์ที่มีความต้านทานน้อยและความเสี่ยงต่อการช็อตจะหมดไป

นอกเหนือจากการเป็นระบบที่เรียบง่ายการกราวด์เป็นวิธีที่สำคัญและสำคัญยิ่งในแง่ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกันดินประเภทต่าง ๆ เช่นการต่อลงดินการต่อลงดินฟ้าผ่าการทำงานของสายดิน

อิเล็กโทรดสายดินตัวนำและอุปกรณ์ต่อสายดินถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการต่อลงดิน เพื่อให้สอดคล้องกับ Toprak Grounding ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าyayınlanเผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแถบรายละเอียด (เหล็กฉาก) แผ่นและองค์ประกอบสายดินตัวนำไฟฟ้าแบบถัก

ในแง่ของการลงกราวด์มีกฎระเบียบทางกฎหมายมากมายเช่นกฎการลงกราวด์ในการติดตั้งไฟฟ้า, ระเบียบเกี่ยวกับการติดตั้งกระแสไฟฟ้าสูง, ระเบียบเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าภายในและตามกฎเหล่านี้มีระยะเวลาควบคุมที่แนะนำสำหรับการตรวจสอบ ช่วงเวลาเหล่านี้อาจเป็นเดือน 6 ในสิ่งอำนวยความสะดวกบางแห่งและปีอื่น ๆ ของ 5

การตรวจสอบสายดินของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในสถานที่ดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและผู้เชี่ยวชาญและมีการจัดทำรายงานอันเป็นผลมาจากการตรวจสอบและการทดสอบ รายงานการต่อสายดินเหล่านี้ได้รับการร้องขอสำหรับการตรวจสอบของกระทรวงแรงงานและประกันสังคมเทศบาลและวัตถุประสงค์พิเศษอื่น ๆ ภายใต้ขอบเขตของใบรับรองคุณสมบัติสถานที่ให้บริการ TSE หรือกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์การประกอบอาชีพที่ออกโดยกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและประกันสังคมการตรวจสอบสายดินจะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหากไม่มีการกำหนดระยะเวลาอื่นในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจากที่อยู่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเราและคุณสามารถรับคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดคุณสามารถสร้างการนัดหมายหรือการร้องขอข้อมูลที่ครอบคลุม