Topraklama Muayene

Topraklama Muayene


Basit bir anlatım ile her türden elektrik ile çalışan cihazın herhangi bir kaçak tehlikesine karşı gövdelerinin bir iletkenle toprağa gömülü vaziyetteki topraklama sistemine bağlanması yöntemidir. Eğer olumsuz bir durum oluşur ve elektrik kaçağı oluşursa, elektrik akımı direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesi ortadan kalkmış olur.

Topraklama basit bir sistem olmasının yanısıra can ve mal güvenliği açısında çok önemli ve olmazsa olmaz bir yöntemdir. Topraklamanın koruma Topraklaması, işletme topraklaması, yıldırıma karşı yapılan topraklama, fonksiyon topraklaması gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Topraklama tesislerinin yapımında topraklama elektrotları, iletkenleri ve bağlantı parçaları kullanılır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne uygun olarak şerit, profil (köşebent), levha ve örgülü iletken topraklama elemanları üretilmektedir.

Topraklama konusunda, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve benzeri birçok yasal düzenleme bulunuyor ve bu yönetmeliklere göre topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetlemelere yönelik önerilen kontrol dönemleri vardır. Bu dönemler kimi tesislerde 6 ay iken kimisinde 5 yıl olabilmektedir.

Tesislerin ve tesisler içerisindeki teçhizatların topraklama kontrolleri yetkili ve konusunda uzman personel tarafından yapılır ve muayene ve testler sonucunda bir rapor düzenlenir. Bu topraklama raporları, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ya da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri, Belediyeler ve başka özel amaçlar için istenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre de, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse, yılda en az bir kez topraklama muayenesinin yapılması gerekmektedir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.