Sıcak Su Kazanı Periyodik Muayenesi

Sıcak Su Kazanı Periyodik Muayenesi


Sıcak su kazanı, bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan, diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev-duman gazlarının dolaştığı alev-duman boruları ve yanma hücresi bulunan kapalı sistem çalışan atmosfer basıncında doymuş buhar sıcaklığı olan 100°C nin altında sıcak su üreten basınçlı kaplardır.

Sanılanın aksine sıcak su kazanıyla, buhar kazanı aynı şey değildir. Buhar kazanlarının, sıcak su kazanlarına göre daha fazla verimli oldukları sanılır. Ancak doğru kullanım sağlandığında sıcak su kazanları buhar kazanlarından daha yüksek verimli olabilir. Aynı ısıtma yüzeyi olan iki kazandan, sıcak su kazanları, buhar kazanlarına göre daha fazla ısı üretimi sağlar.

Doğalgaz ve LPG kullanımı yoğunlaşması ile birlikte kazan dizayn tekniklerinde ve teknolojilerinde epey değişimler meydana gelmiştir ve  uygulamada çok farklı sıcak su kazanları vardır. Genel olarak imal edilirken kullanılan malzemeye, genel formuna ve ısınma yöntemlerine bağlı olarak çeşitlenirler: döküm kazanlar, çelik kazanlar, standart kazanlar, düşük sıcaklık kazanları ve yoğunlaşmalı kazanlar gibi.

Ayrıca sıcak su kazanları, kullanılan yakıtın cinsine göre de katı yakıtlı kazanlar, sıvı yakıtlı kazanlar, gaz yakıtlı kazanlar gibi çeşitleri vardır. Döküm kazanlar sıcak su ve alçak basınçlı buhar üretiminde kullanılırlar. Çelik sıcak su kazanları TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı) standardı kapsamındadır. Buhar ve kızgın su kazanları ise TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler standardı kapsamındadır.

Sıcak su kazanlarının periyodik muayene ve kontrollerinde genel esas olarak hidrostatik testlerin yapılması ilkesi benimsenmiştir. Bu testlerin her yıl en az bir kere yaptırılması tekrarlanması zorunludur. Testler sırasında, eğer standartlarda aksine bir hüküm bulunmuyorsa, sıcak su kazanlarında, işletme basıncının 1,5 katı fazlası uygulanır.

Ancak sıcak su kazanlarının kullanıldığı işletmenin özellikleri ve koşulları dikkate alınarak, hidrostatik test yapma imkanı bulunmuyorsa, hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda muayene ve kontroller sonrasında düzenlenecek raporlarda bu durum gösterilmek zorundadır. 

Kaynar su ve yüksek basıncın başrolde olduğu bu teçhizatlar, can ve mal güvenliği konusunda son derece tehlikeli olabilirler. Bu nedenle sıcak su kazanlarının periyodik muayene ve kontrolleri mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır. Ayrıca bu kişilerin bilgileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda kayıt edilmiş olmalıdır ve bu yönergeye uyulmadığı takdirde, ne yapılan muayene ve kontrol işlemlerinin bir geçerliliği olur ne de düzenlenen raporlar bir değer taşır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.